Bijdrage Daklo­zen­pro­ble­matiek


11 maart 2020

Voorzitter,

Wij vinden het positief dat in het kader van de daklozenproblematiek de Gedeputeerde zich inzet voor een aantal maatregelen voor het versnellen van de realisatie van flex-woningen en betaalbare woningen en voor het ondersteunen van een aantal projecten voor die realisatie van flex-woningen en betaalbare woningen, ook al is het niet primair een taak van de provincie om de daklozenproblematiek aan te pakken. Onder dit aantal benodigde woningen bevinden zich naast de koop-eengezinswoningen, ook starterswoningen, sociale huurwoningen, seniorenwoningen, één- en meerpersoonswoningen en de al eerder genoemde flex-woningen voor de zogenaamde spoedzoekers.

Vanwege het aangaan van deze provinciale betrokkenheid lijkt het niet meer dan vanzelfsprekend dat duidelijk is welke soorten woningen gebouwd gaan worden of al zijn gebouwd sinds het aangaan van deze akkoorden. Het mag duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren een voorstander is van hergebruik van bestaand leegstaand vastgoed. Voorzitter, meten is weten, inzicht in de cijfers is van belang. Daarom hebben wij de vraag aan Gedeputeerde:

- hoeveel leegstaand vastgoed is er reeds gebruikt voor omschakeling naar flex-woningen? Hoeveel leegstaand vastgoed gaat gebruikt worden voor omschakeling naar flex-woning?

Bij de Versnellingskamer flex-wonen kunnen gemeenten of regio’s zich aansluiten. Wij zijn benieuwd naar de volgende informatie:

- hoeveel gemeenten of regio’s hebben zich sinds de instelling van de Versnellingskamer flex-wonen aangemeld? Zijn resultaten van de gesprekken binnen de Versnellingskamer flex-wonen al bekend? Zo nee, wanneer worden de resultaten dan verwacht?

De Partij voor de Dieren geeft, gezien de woningnood, de voorkeur aan sociale woningbouw voor verschillende groepen in nood, zoals de dakloze, de starter, de alleenstaande, de senior boven het grote aanbod van koop-eengezinswoningen. Het hergebruik van vastgoed voor zowel betaalbare woningen als voor flex-woningen zou een grote bijdrage aan de oplossing van de woningnood kunnen leveren. Partij voor de Dieren spreekt hierbij de hoop uit dat de gedeputeerde zicht houdt op en blijvend druk uitoefent op de gemeenten om de daklozen niet langer in de kou te laten staan en snel met daadkracht komt tot het ombouwen en bouwen van betaalbare woningen, waaronder flex-woningen.

Dank u wel.