Bijdrage Externe Relaties (ER) commissie Inter­na­ti­onale Strategie 2024-2027


10 april 2024

Internationale strategie 2024-2027

Samenwerking op internationaal niveau
Laat ik voorop stellen,
Partij voor de Dieren is voorstander van samenwerking op internationaal niveau en in EU verband, bijvoorbeeld op uitvoeringsdossiers als milieu of waterkwaliteit en samenwerking op bijvoorbeeld energietransitie of klimaatbeleid. Daarnaast hanteren we brede welvaart als uitgangspunt voor internationale contacten, met oog voor effecten van keuzes in Zuid-Holland ook elders in de wereld en in de toekomst. Er zitten randvoorwaarden aan internationale samenwerking, die worden bepaald door planetaire grenzen, de draagkracht van de aarde. Economische groei is geen doel op zich. Dit gezegd hebbende, zijn wij van mening dat de Internationale Strategie 2024-2027 zoals het nu voorligt te veel focust op positieve effecten van internationale betrekkingen en negatieve effecten ervan onderbelicht laat.

Europese subsidies
Europese (landbouw)subsidies moeten ons inziens meer worden ingezet voor werkelijke verduurzaming van de landbouw en transitie naar meer duurzame plantaardige productie en omzetting naar een extensieve, kleinschalige en diervriendelijke veehouderij. Hierdoor verandert het handelsbeleid, we zullen moeten minderen met het gesleep van voedsel over de hele wereld. Europees subsidiebeleid zal dan meer gericht zijn op de inhoudelijke doelstellingen vanuit Zuid-Holland, niet zozeer op het binnenhalen van zoveel mogelijk subsidiegelden, maar met meer focus op de doelstellingen van die subsidiegelden.

Samenwerking met China
Partij voor de Dieren is kritisch ten aanzien van de inzet op China om twee redenen: de negatieve effecten van dit internationale handelsverkeer en daarnaast de mensenrechten. Ik heb de vraag aan het college, als vanuit het bedrijfsleven de vraag naar handelsactiviteiten met China blijft bestaan, blijft het college dan de inzet op China faciliteren aan het bedrijfsleven?

Het is niet de bedoeling dat het internationale beleid van Zuid-Holland bestaande problemen elders in de wereld verder zal vergroten. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd en mensen- en dierenwelzijn moet als basiseis worden meegenomen in het buitenlandbeleid. Hoewel er zeker goede onderdelen in het voorstel staan, zoals op het gebied van natuur, waterkwaliteit en milieu, vindt Partij voor de Dieren dat de ambitie te veel gericht is op economische groei, in plaats van op een economie die rekening houdt met brede welvaart en de draagkracht van de aarde.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RM commissie Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 2024, LTAO 2024 en Burgerakkoord G1000

Lees verder

Bijdrage BW Burgerakkoord G1000 Zuid-Holland en Bericht BTV aan DCMR inzake mogelijke sturing uitkomst Burgernetwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer