Bijdrage Herziening Streekplan Oost


23 april 2008

Ter bespreking is de partiële herziening streekplan Zuid-Holland Oost 2003, Krimpenerwaard.

Ik kan er kort over zijn.

Allereerst chapaud voor GS dat zij hun groene ruggegraat recht hebben gehouden en de aanleg van een bedrijventerrein Veerstalblok in de herziening hebben geschrapt! Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat er geen behoefte is aan nog meer nieuwe bedrijventerreinen. Ik heb begrip voor de situatie van bewoners die hun bedrijf elders moeten voortzetten, dan wel hun bedrijfsvoering moeten wijzigen. Zij moeten op een goede en zorgvuldige manier worden gecompenseerd. Onze fractie is geen voorstander van de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg Gouda.
Echter de gehele streekplanwijziging levert een dermate belangrijke bijdrage aan de Ecologische Hoofdstructuur en daarmee natuurontwikkeling in Zuid-Holland dat mijn fractie derhalve zal instemmen met de wijziging.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer