Bijdrage IC commissie Monitor leef­om­geving


8 september 2021

Dank aan het college voor het delen van de Monitor leefomgeving. Fijn dat we in commissieverband van gedachten kunnen wisselen over dit beleidsinstrument. We vinden het een positieve ontwikkeling dat de monitor nu wordt ontwikkeld – we vragen al langer om een professionaliseringsslag van de provinciale beleidscyclus.

De belangrijkste vraag die bij ons rijst bij het lezen van de stukken over de monitor is: hoe gaat deze worden ingezet? In hoeverre wordt de gesignaleerde output en outcome van de Monitor leefomgeving geëvalueerd en hoe wordt deze evaluatie in het beleidsproces verwerkt? Graag de visie van het college hierover.

De Monitor leefomgeving laat veel rood en oranje zien. Dit stemt ons somber. Betekent dit, dat de beleidsoutput onvoldoende is? Hier ook graag een reactie van gedeputeerde op. In het bijzonder vinden we het zorgelijk, dat bij de indicatoren voor natuur 3 van de 6 indicatoren rood kleuren en de andere 3 oranje. De natuur en de biodiversiteit die we nog over hebben in Zuid-Holland, moet niet nog verder achteruit gaan. Natuur is geen luxe, maar noodzakelijk voor ons voortbestaan. Hier gaan we ongetwijfeld verder over in bespreking in de inhoudelijke commissie.

Daarnaast heb ik nog 2 korte vragen:
Waarom zijn in de beleidsstreng de beleidsindicatoren niet ingevuld?
En wanneer is de indicator voor het grondstoffengebruik beschikbaar?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Kadernota 2022 – 2025

Lees verder

Bijdrage RWE commissie Permanente bewoning recreatieparken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer