Bijdrage IC commissie Proac­tieve aanwijzing Lansin­gerland en Noordwijk


21 september 2022

De Partij voor de Dieren kan de pro-actieve aanwijzingen ondersteunen. Onze fractie heeft voor de huidige woningcrisis altijd aangegeven dat ze de voorkeur heeft voor bouwen binnen BSD, daarnaast aansluitend op bebouwd gebied, niet in het groen. En een oplossing ligt in het wijzigen van een agrarische gebiedsbestemming in een woonbestemming. In Noordwijk betreft het grond van de bollenteelt en in Lansingerland gaat het om een weiland. De Partij voor de Dieren kan ermee instemmen dat deze gebieden straks bebouwd zijn met woningen, waarvan een redelijk deel uit sociale woningen zal bestaan.

Uit de zienswijzen komt de vrees naar voren dat er groen gebied verloren zal gaan bij deze aanwijzingen, maar zowel de Bronsgeest als de Driehoek Noordpolder bevatten weinig natuurwaarden. En er ligt geen Natura 2000 gebied of NNN gebied nabij. Dus wat betreft de Partij voor de Dieren een geschikte plek voor woningbouw. Maar toch heeft mijn fractie natuurlijk wel een aantal vragen. In de zienswijzen op aanwijzing Bronsgeest Noordwijk wordt gewezen op de nabijheid van ecologische zone Gooweg. Kan de gedeputeerde nader toelichten waar deze zone uit bestaat. Is deze zone een ecologische verbinding binnen het NNN netwerk? Daarnaast heeft de bollenteelt zo zijn sporen achtergelaten door het gebruik van landbouwgif. Kan de gedeputeerde aangeven of de grond voor de bouw hierdoor gesaneerd dient te worden? En, zoals in de zienswijze ook naar voren komt, liggen woon- en agrarische functie nu niet te dicht bij elkaar vanwege uitstoot landbouwgif?

Als laatste is voor onze partij de nabijheid en bescherming van dieren en natuur in bebouwde omgeving van belang. Dit zagen we terug in het woonbod van Zuid-Holland aan de minister. Dit betreft een proactieve aanwijzing van de provincie. Hoe is natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en het gebruik van circulaire duurzame grondstoffen in deze projecten gewaarborgd?

Hanke Hoogerwerf

Interessant voor jou

Bijdrage KNM Stikstofdebat: de Natuurdoelanalyses

Lees verder

Bijdrage Voortgang ontwikkeling monitoringssysteem klimaatadaptatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer