Bijdrage KNM Stik­stof­debat: de Natuur­doel­ana­lyses


7 september 2022

Het opstellen van de natuurdoelanalyses is noodzakelijk, aangezien deze gaan gelden als de basis voor de Natura 2000 beheerplannen en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, maar zeker ook voor het Gebiedsplan Stikstof Zuid-Holland dat de provincie volgend jaar voor 1 juli 2023 moet aanleveren aan het Rijk.

Onze fractie is iets bijzonders opgevallen. Met name in de analyses van de Natura 2000 duingebieden blijkt een tekort aan konijnen. De konijnen zijn hard nodig om de duinvegetatie te begrazen, zo staat het meerdere keren beschreven. Op dit moment wordt zelfs een onderzoek uitgevoerd, een lopend OBN-onderzoek voor het Voornes Duin, waarin onderzoeksmaatregelen worden opgesteld hoe de konijnen weer terug te brengen in de duinen. Maar wat schetst onze verbazing, volgens de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland wordt in het gebied Voorne duizenden konijnen per jaar geschoten! In 2019 meer dan 5000 konijnen zelfs. Afschot vindt plaats buiten N2000 gebied Voornes Duin, zodat geen konijn kan migreren naar het duin! Er geldt een ontheffing voor het jaarrond afschieten van konijnen. De oplossing voor het konijnentekort is dichtbij, lijkt me. Is de gedeputeerde van zins deze ontheffing op te schorten? Graag een reactie.

De conclusies van de natuurdoelanalyses gaan allen positief van start, veel natuurdoelen zijn met verschillende maatregelen bijna allemaal te halen, maar al verder lezende wordt snel duidelijk dat voor elk stikstofgevoelige Natura 2000 gebied het water aan de lippen staat. En er is gebruik gemaakt van 20 jaar oude broedvogeltellingen. Ook wordt er gesproken in de analyses over mogelijke maatregelen die kunnen botsen en er dus een keuze gemaakt moet worden ten nadele van een natuurdoel. Verder zijn volgens de analyses ook nog veel onderzoeken nodig. En dat is begrijpelijk. Als je niet weet wat er in een gebied zit, weet je ook niet hoe deze te behouden en te beschermen.

En als laatste nog een opmerkelijke bijzonderheid. Deze staat vermeld in de analyse van Natura 2000 gebied De Biesbosch. De afsluiting van het Haringvliet heeft gezorgd voor een sterke afname van de dynamiek, zo erg zelfs, dat er een kans bestaat dat bossen massaal ineen kunnen storten! Dit staat er letterlijk. Hoe moeten we deze ramp voorkomen? Graag een reactie van de gedeputeerde!

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM Evaluatie provinciaal recreatiebeleid

Lees verder

Bijdrage IC commissie Proactieve aanwijzing Lansingerland en Noordwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer