Bijdrage KNM commissie Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer Mees­lou­werplas


20 april 2022

Bijdrage Rapport Randstedelijke Rekenkamer Meeslouwerplas

Allereerst veel dank aan de insprekers voor hun bevindingen en aanbevelingen!

Geluidswerende scherm

Twaalf jaar na de eerste plannen daarvoor en bijna drie jaar na een unaniem aangenomen Statenmotie daarover is er zelfs nu nog geen definitief ontwerp van de beoogde geluidwering langs de A4. We vinden dat dit echt niet kan en roepen de gedeputeerde op om er nu eindelijk vaart achter te zetten. De PvdD vindt dat de provincie zich zou moeten richten op de doelen en de randvoorwaarden en om het technische gedeelte via offertes over te laten aan de markt.

Onderzoek waterkwaliteit en bodem Meeslouwerplas

We vinden dat het BAM rapport eerst afgewacht moet worden voordat het besproken wordt en dat dan ook het Rekenkamerrapport daarbij betrokken moet worden.

Verbeterpunt is wel een betere kostenraming van projecten, zodat we niet voor verrassingen komen te staan en met frequente tussenevaluaties, die ook aan de commissie worden gezonden, zodat we vinger aan de pols kunnen houden. Overleg met de gebiedspartners verdient ook verbetering, zodat zij eerder en beter bij het proces betrokken worden, er naar hen geluisterd wordt en daar ook wat mee wordt gedaan.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Overeenkomst ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder en herijking protocolafspraken GS

Lees verder

Speech demonstratie Wereldproefdierendag 2022 BPRC Rijswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer