Bijdrage ontheffing museum landgoed Voor­linden te Wassenaar


10 maart 2013

Wijziging van de plannen voor het museum op landgoed Voorlinden
Het gebouw wordt substantieel groter dan in de eerste aanvraag, 4500 m2 wordt 5400 m2 er moet dan ook een nieuwe procedure worden opgestart.
Waarom gaat de ondergrondse laag niet door en wat zijn de gevolgen voor het EHS gebied?

Op welke wijze is de buurt betrokken en geïnformeerd, ook over de nieuwe situatie? De meeste omwonenden voelen zich niet gehoord en serieus genomen na de wijziging van de plannen.
En kunt u ons de resultaten geven van de verkeerstellingen door de gemeente, die zijn vastgesteld? Er zijn nu al verkeersproblemen en dat wordt alleen maar erger met de komst van een museum.

De gemeente Wassenaar heeft op 14 januari jl. al een al een verklaring van geen bedenking afgegeven terwijl de provinciale ontheffing er nog niet is. Ook is de gemeentelijke omgevingsvergunning al vastgesteld en vrijgegeven voor tervisielegging. Volgens onze informatie is dit niet volgens de geldende regels, omdat ook de provinciale ontheffing eerst verleend moet worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.
En een Verklaring van geen bedenking kan pas worden afgegeven als sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing aldus de WABO. En die onderbouwing is er volgens onze informatie niet. Graag een reactie van de gedeputeerde.

De gemeentelijke commissie voor welstand en cultureel erfgoed is positief over het gebouw maar negatief over de locatie van het gebouw. Er wordt door B&W toch afgeweken van het deeladvies. Er is nog overleg over de landschappelijke inpassing van het gebouw. Kunt u ons aangeven hoe dit zal gaan plaatsvinden?

De cultuurhistorische waarden worden door de gewijzigde plannen nog meer aangetast, zoals de historische hiërarchie en de kwetsbare harmonische samenstelling van het hoofdgebouw, de bijgebouwen en de zorgvuldig gepande tuinaanleg en het park er omheen.
Het nieuwe gebouw wordt de blikvanger in plaats van de oude cultuurhistorische gebouwen. en de ontwerpen op het landgoed die gemaakt zijn door de landschapsarchitecten Springer en Zocher worden vernietigd door het nieuwe plan. Ook het in 2008 aangewezen rijksbeschermd gezicht, de landgoederenzone Wassenaar Voorschoten Leidschendam Voorburg wordt niet meegenomen bij de beoordeling. De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed noemt de voorgestelde inrichting willekeurig en enigszins versnipperd. KuBent u bereid om een Cultuurhistorische effectrapportagete laten opstellen vanwege de enorme inbreuk op de cultuurhistorische waarden?

Kunt u aangeven waarom u vindt dat de volgende provinciale belangen niet worden geschaad:
1) Ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen
2) Behouden van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer