Bijdrage Provin­ciale Staten Initi­a­tief­voorstel aanpassen reglement Water­schappen


13 oktober 2021

De oudste waterschappen van ons land zijn gelegen in Zuid-Holland: het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in 1255 werd ingesteld, het Hoogheemraadschap van Schieland volgde in 1273 en Delfland in 1289. De waterschappen voeren van oudsher taken uit die horen bij waterveiligheid: waterkeringszorg en waterkwantiteitsbeheer, voor de ‘droge voeten’. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, het ‘schone water’.

Waterschappen zien zich in een veranderende omgeving geconfronteerd met een veranderende rol. Zij zijn geen losstaand orgaan meer dat zich enkel bezighoudt met het waterbeheer. De huidige ontwikkelingen verlangen van de waterschappen dat zij samenwerken met hun partners in de waterketen en het rijk, de provincie en de gemeenten. Door de energie- en grondstoffenproductie op de afvalwaterzuivering werken ze ook samen met bedrijven buiten de watersector. En zij moeten inspelen op de open samenleving van nu door een meer transparante bestuursstijl.

Het systeem van de geborgde zetels in het waterschap strookt niet meer met de huidige opvattingen van democratisch bestuur. Met het beperken van de geborgde zetels naar het wettelijk vastgestelde minimum wordt een stap in de goede richting gezet van democratisering van de waterschappen in Zuid-Holland. Partij voor de Dieren onderschrijft deze en dient het voorstel daarom mede in.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Milieuverordening en De Meije graslanden

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten PIP Warmtelinq

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer