Bijdrage Provin­ciale Staten Rapport Reken­kamer Warm­te­be­drijf Rotterdam


23 september 2020

Voorzitter, laat ik mijn bijdrage positief beginnen. Wij zijn blij dat dit onderzoek door de Rekenkamer is uitgevoerd. Het onderwerp en het proces, dat ons heeft geleid tot waar we nu staan met het Warmtebedrijf Rotterdam, verdient dit ook. Wij willen onze waardering uitspreken voor de manier waarop GS heeft meegewerkt aan het onderzoek. Wij willen wel de vraag stellen, waarom sommige stukken pas zo laat in het SIS beschikbaar waren (gisteravond). Kan Gedeputeerde aangeven hoe dit komt?

Het is bijna niet mogelijk om het niet eens te zijn met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. En het is mooi dat GS in haar reactie op de aanbevelingen aangeeft, dat deze worden overgenomen. Dat is ons inziens het minste dat er moet gebeuren.

Voorzitter, er mag niet te licht over gedacht worden dat het met deze aanbevelingen uit het rapport nu klaar is. De onderste steen nog steeds niet helemaal boven over wat er nu precies is mis gegaan. Naar onze mening moet nóg een laag dieper worden ingegaan op het proces. Want wáárom was de informatievoorziening niet goed? Hoe kan het dat GS zelf niet goed op de hoogte was? HOE kon dit allemaal gebeuren? Daarover is nog niet alles opgehelderd.

De vraag waar we nu voor staan, is: wat gaat er vervolgens met de aanbevelingen gebeuren? Er moet ook een zelfkritische houding zijn op het besluitvormingsproces als geheel en op de eigen ambities van de provincie.

Voorzitter, Partij voor de Dieren is altijd zeer kritisch geweest op dit dossier en dat zijn we nog steeds. We stellen daarom de volgende vraag: is het zelfreflecterende vermogen van GS, maar ook van PS, groot genoeg om herhaling te voorkomen? Iedere fractie kan zich wel vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamer. En tegelijkertijd lijkt het er op, dat iedereen denkt: dit project moet er komen, ongeacht wat er is gebeurd. Maar moet die hele rotonde er wel komen? Er lijkt toch sprake te zijn van een bepaalde tunnelvisie: als het om de warmterotonde gaat, is er geen ruimte voor andere visies, zoals bijvoorbeeld het scenario om het verlies te nemen en het project te stoppen. Die rotonde moet en zal er komen. Het overnemen van de aanbevelingen steunen wij van harte, maar daarnaast zullen GS zowel als PS er wel nu mee aan de slag moeten. Hier is een kritische, open houding voor nodig. Juíst als het gaat om complexe dossiers die uniek en grootschalig zijn, is dit van groot belang.

En als laatste, voorzitter, het punt van de geheimhouding. Nu in PS het voorstel besproken is samen met de openbare versie van het rapport, maakt de geheimhouding een transparante beleidsvoering dan niet extra lastig? GS schrijft in haar reactie op de aanbevelingen: is dit rapport en zijn deze aanbevelingen ook een reden de geheimhouding te heroverwegen? De geheimhouding duurt ons veel te lang, wij willen meer openheid en transparantie op dit dossier. Kan Gedeputeerde aangeven op welk onderdeel van het dossier de geheimhouding dan blijft hangen? Tot zover mijn bijdrage.

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Varend Ontgassen

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Internationale Strategie Zuid-Holland 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer