Duin­pol­derweg


19 september 2018

De Partij voor de Dieren was, is en blijft tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Heel veel asfalt wordt gelegd op een plek waar nu nog open landschap is. Dat niet iedereen altijd even hard kan rijden met de auto is al onvoldoende argument om het landschap zo te schaden. De aanname dat in de toekomst eventueel automobilisten wat vaker minder hard kunnen doorrijden, is een nog zwakker argument.

Wat nu voorligt is een plan Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek met bijna uitsluitend aandacht voor nieuw asfalt. Wat onze fractie betreft is de aandacht voor Openbaar Vervoer en voor fiets volstrekt onvoldoende. Eerst zouden bus- en fietsgebruik moeten worden gestimuleerd voordat aan nieuw asfalt wordt gedacht.

Dit asfaltplan omvat 7 infrastructurele maatregelen. Deze 7 zijn:

3 stroken asfalt en 1 ruimtelijke reservering tussen A4 en N206,

2 randwegen bij respectievelijk Lisse en Zwaanshoek

en een afsluiting van de Bennebroekerdijk voor autoverkeer.

Eerst over de randwegen bij Lisse en bij Zwaanshoek.

In het plan van NOG Beter waren deze nodig in plaats vanveel asfalt tussen de A4 en de N206. Nu wordt het niet in plaats van maar allebei ingepland. Zowel gemeente Hillegom als platform NOG Beter zien geen noodzaak om via een samengestelde variant op 3 plekken asfalt te leggen. Wat ons betreft is het onterecht dat de Ged. St. ervoor koos de Hillegomse zienswijze uit te breiden met extra asfalt bij Lisse en bij Zwaanshoek uit de NOG-beter-variant.

Bij Lisse is er vooral veel lokaal verkeer. Een lokale maatregel is taak van de gemeente, niet van de provincie. De randweg zoals die nu gepland is, is bovendien geen realistisch alternatief voor automobilisten die in het centrum van Lisse rijden.

Uit de verkeersanalyse van de alternatieven in het MER blijkt dat de Bennebroekerweg al minder verkeer krijgt door een nieuwe verbinding met de N208. Een randweg bij Zwaanshoek is wat ons betreft dus volstrekt overbodig.

Om de zojuist genoemde redenen betreurt onze fractie het dat Ged. St. een plan aan prov. st. aanbiedt waarin de deze randwegen zijn opgenomen.

Dan het stuk asfalt tussen de A4 en de N206, specifiek de weg tussen N205 en N208.

Niet geheel verrassend heeft Ged. St. voor dit tracé, na een kort uitstapje naar alternatief Zuid, nu gekozen voor een variant dwars door de polder. Dat is net zo logisch als dat het cynisch is.

  • Leg een weg aan voor mensen.
  • Maar niet te Zuidelijk, dan klagen mensen in Hillegom.
  • Maar niet te Noordelijk, dan klagen mensen in Bennebroek.
  • Leg een weg aan voor mensen.
  • Maar leg die weg aan zo ver mogelijk van de mensen vandaan, zodat de grootste groepen mensen die zouden kunnen klagen over de weg, op grote afstand wonen, in Hillegom en Bennebroek.
  • Dat verkeer moet omrijden om bij deze weg te komen, is blijkbaar niet zo belangrijk.
  • Dat er ook voor deze ligging gedupeerden zijn, is blijkbaar niet zo belangrijk.
  • Dat het landschap ernstig geschaad wordt, is blijkbaar niet zo belangrijk.

Onze fractie vindt het bovenstaande wel belangrijk.

De Oosteinder- de Vosse- en de Weerlanerpolder vormen nu nog een open groene ruimte.

Nu nog leven er;

Grutto’s, scholeksters, tureluurs, kieviten, eekhoorns, watervleermuizen enz. enz..

Blijkbaar is het niet belangrijk als het leefgebied van vele dieren verpest wordt. Zolang de diersoort als geheel niet op uitsterven staat, mag helaas geasfalteerd worden.

Asfalteren om de auto extra ruimte te geven, is niet passend in de huidige tijd van klimaatakkoorden en CO2-reductie. Uitstoot van de auto zorgt voor meer dan tien procent van de nationale uitstoot van CO2. Het afgelopen jaar was de uitstoot van broeikasgassen op hetzelfde niveau als 1990, toen we nog met het eerste, Kyoto-akkoord bezig waren. Ook daarom is meer ruimte voor de auto onverstandig.

Onze fractie kan alleen akkoord gaan als omwille van de veiligheid bestaande wegen moeten worden aangepast en eventueel enkele kleinschalige lokale maatregelen getroffen moeten worden.

Van de 7 infrastructurele maatregelen voldoet geen enkele aan deze criteria.

Daarom kan onze fractie nietinstemmen met het voorstel tot aanleg van de duinpolderweg.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer