Bijdrage PS verga­dering 20 april: Fietsplan 2016 - 2025


28 april 2016

Fiets, step, rolschaats, eenwieler, segway, swing, Zelfbalancerende scooter. Sommige alleen op menskracht aangedreven, sommige elektrisch, sommige zelfs met een benzinemotor. En alle hebben verschillende maximumsnelheden. Bromfietsen mogen op een fietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u., maar binnen de bebouwde kom 30 km p/u.. Segway’s en andere zogenaamde “bijzondere bromfietsen” mogen maar 25 kilometer per uur. De zelfbalancerende scooter, hoevaak ik dat ding ook zie rijden in Rotterdam, is zelfs verboden op de openbare weg.

De provincie probeert tegemoet te komen aan deze chaos door gewone fietspaden, snelfietspaden en traag-fietspaden aan te leggen. Dat is al een heel veel. Maar er wordt hierbij geen rekening gehouden met het feit dat het niet enkel om snelheid gaat; het gaat ook om omvang en structurele veiligheid.
Bijvoorbeeld: een skater zonder enige bescherming van een voertuig om zich heen gaat sneller dan dat een elektrische ligfiets met overkapping überhaupt mag rijden.

Met andere woorden; De diversiteit van fietspadgebruikers is vele mate groter dan de diversiteit aan fietspaden.
Daarom verzoekt de Partij voor de Dieren dat de gedeputeerde samen met gemeentelijke overheden in overleg treedt met het Rijk om tot betere wetgeving te komen op dit punt. Ten tweede verzoekt onze fractie dat in de nadere uitwerking van het fietsplan meer rekening wordt gehouden met de diversiteit van de fietspadgebruiker.

Onze fractie ondersteunt dit fietsplan, maar heeft verder nog wel twee kritische punten. Ten eerste is de financiële kloof tussen de investeringen in fietsverkeer en de investeringen in autoverkeer enorm. Dat vindt onze fractie niet in balans. Ten tweede richt dit fietsplan zich op knelpunten op plekken waar het fietsgebruik het hoogste is. Dit is logisch, maar schiet ook te kort. Er moet ook aandacht zijn voorknelpunten op routes waar het fietsgebruik nu nog laag is, maar waar ehet mogelijk toekomstig gebruik hoog is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer