Start­no­titie herziening VRM actu­a­li­satie 2016


20 april 2016

Recreatieparken

De PvdD steunt het college in haar beleid om geen permanente bewoning toe te staan op recreatieparken. Het zou een precedentwerking scheppen als in het geval van het recreatiepark in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop wel mogelijkheden zou worden geboden.

Kustbebouwing

We moeten zuinig zijn op onze unieke en natuurlijke kustgebieden. Waarbij rust, stilte en ongereptheid leidend zijn. We zijn blij met de scherpere eisen die het college wil gaan stellen en zien uit naar de concrete plannen hiervoor.

Intensieve veehouderijen

Er wordt aangegeven dat intensieve veehouderijen niet kunnen groeien Dit kunnen ze echter wel: tot 2 ha. De Partij voor de Dieren is voorstander van extensivering van de landbouw. Minder dieren, minder mest, minder problemen. Alleen de introductie van een systematiek waarbij aantallen dieren gekoppeld worden aan grond, met weidegang, en gesloten kringlopen, biedt kansen voor de toekomst.

Noordrand Goeree Overflakkee

We maken ons zorgen over de toename van bouwmogelijkheden voor recreatie en toerisme op het natuureiland Goeree Overflakkee, zeker in relatie tot de kustbebouwing. De Scheelhoek wordt robuuster gemaakt voor recreatie. De Scheelhoek is een natuurgebied op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Dit vogelreservaat ligt aan de rand van Stellendam, tussen het Zuiderdiep en het Haringvliet. Het gebied van 343 hectare wordt beheerd door Natuurmonumenten. We vragen ons af weke consequenties dit heeft voor de belangrijke natuur daar.

Ik zou nog een antwoord krijgen op de huidige bestemming van het gebied van de terp in het Haringvliet, waar nu woningbouw wordt voorgesteld.

Dat zijn onze opmerkingen ten aanzien van de Startnotitie Samenvattend kunnen we wel akkoord gaan met het vrijgeven van de startnotitie voor inspraak. Na de inspraak zal onze fractie haar oordeel geven over de wijzigingsvoorstellen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer