Bijdrage RW Beter bereikbaar Gouwe


12 juni 2024

Allereerst dank voor het samenvattingsdocument. Na 6 jaar voorstudie, bestuurlijk overleg en participatieproces op Beter Bereikbaar Gouwe bleek dit een onmisbaar document bij de voorbereiding op de bespreking. Het voorstel dat voor ligt vraagt besluitvorming voor aanleg van de fietspaden tussen Alphen ad Rijn – Gouda langs spoorlijn en tussen Gouda – Bodegraven Reeuwijk. Versterking van de fietsroutes in Zuid-Holland kan rekenen op steun van de Partij voor de Dieren, mits met behoud van natuurwaarden. Hier zullen bij de beoordeling van het uitvoeringsbesluit scherp op zijn.

Daarnaast ligt het vervolgonderzoek naar de Bodegravenboog voor. Hier wordt Partij voor de Dieren minder enthousiast van, omdat we verwachten dat uit de aanleg van nieuw asfalt negatieve effecten voortkomen. Openheid van het gebied, natuur- en cultuurhistorische waarde en recreatie delven als vanzelfsprekend het onderspit. Denk verder aan de aanzuigende werking van regionaal verkeer, verhoging van stikstofuitstoot en fijnstof, geluidsoverlast en de leefbaarheid in de woonkernen. We zien meer in stimulering van fietsverkeer en inzet op hoogwaardig OV. Aan de andere kant zien we de noodzaak van onderzoek, gezien de ontwikkelingen op het gebied van bouw van nieuwe woningen in het kader van het uitgangspunt ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Voorzitter, concluderend, gaan we ook, zij het schoorvoetend, akkoord met punt 3 van dit voorstel.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten Jaarstukken 2023

Lees verder

Bijdrage Externe Relaties (ER) commissie IPO - BIJ12 en Internationale Strategie (China)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer