Bijdrage RWE Circu­laire economie en Indi­catief woonbod Zuid-Holland


31 augustus 2022

Circulaire Economie

Vragen aan de Randstedelijke Rekenkamer op de onderzoeksopzet Circulaire Economie:
1. De definitie van circulaire economie is niet eenduidig. Dit wordt ook letterlijk aangekaart in de onderzoeksopzet. Is het niet praktischer als de definitie gelijk wordt getrokken? Dit maakt het uitwerken en uitwisselen van plannen omtrent circulaire economie waarschijnlijk efficiënter.
2. Wat is de positie van de categorie ‘zeer zorgwekkende stoffen’ in het onderzoek?

Indicatief woonbod Zuid-Holland

Ik sluit me aan bij de vragen die zijn gesteld door D66 en SP. Is het voorliggende nu woonbod bovenop de opgave die er al lag in Zuid-Holland, of past het binnen de staande doelstellingen van onze provincie?

Dan het volgende punt. GroenLinks gaf het net ook al aan: Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van NL, de ruimte is schaars, de natuur staat onder druk, maar toch krijgt Zuid-Holland de grootste opgave: 200.000 woningen voor 2030.

Het doel van deze bespreking is om aandachtspunten en suggesties mee te geven aan GS voor de verdere onderhandelingen met het Rijk. Daarom neem ik hierbij gebruik van die mogelijkheid om volgende suggestie mee te geven aan het Rijk. Ik hoop dat we de gegeven woonopgave gaan inzetten in samenhang met de andere opgaves waar we voor staan. Ik ben dan ook blij om in de brief aan de minister de onderwerpen energietransitie en klimaatadaptatie terug te vinden. Mijn suggestie die i, namens Partij voor de Dieren ik aan het College voor het Rijk wil meegeven is: Bouw circulair en biobased. Bouw natuurinclusief, klimaat adaptief, denk aan duurzame grondstoffen gebruik, circulair. Zet in op behoud en versterking van de biodiversiteit: de natuur, dieren en planten in de leefomgeving. Zet de verandering in!

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon