Bijdrage wijziging VRM


4 juni 2018

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle Nederlandse provincies, namelijk 6 procent en het is tegelijkertijd de meest dichtbevolkte provincie, terwijl het landelijk gemiddelde 12 procent is. Uit diverse enquêtes en rapportages blijkt dat de Zuid-Hollandse inwoners behoefte hebben aan meer natuur, groen en recreatiemogelijkheden. Meer groen verbetert een gezonde en aangename leefomgeving.

Ook voor de verbetering van de biodiversiteit is het schappen van, bestaande en nieuwe natuur, strategische reservering natuur en recreatiegebieden ongewenst.

Voor bestaande en nieuwe natuur wordt er netto, dus ook met de nieuwe toevoegingen, 28 ha natuur geschrapt.

Deze wijzigingen en ontwikkeling vindt de PvdD onwenselijk.

Daarom dient onze fractie een drietal amendementen in om het schrappen van bestaande en nieuwe natuur, recreatiegebieden en strategische reservering natuur te laten vervallen in het voorstel wijziging VRM 2018.

Aangegeven wordt dat de ecologische verbindingszone wordt geschrapt en wordt toegevoegd aan het bestaande recreatiegebied. De vraag is waarom?

De wijzigingvoorstellen m.b.t. herontwikkeling van kassen, het bebouwen van het groengebied Zwethof in Zoeterwoude en de motie over de kruimelregeling heeft de steun van onze fractie, omdat door deze voorstellen zorgvuldiger gebruik wordt gemaakt van de schaarse ruimte in Zuid-Holland en groen wordt gespaard.

Het amendement over de strandhyisjes in Kijkduin steunen we niet, omdat we de plaatsing hiervan onwenselijk vinden in ons kwetsbare strand- en duingebied en deze zo natuurlijk mogelijk willen houden.

Dank u wel.

NB. In de tweede termijn bleek dat de ecologische verbindingszone wirdt geschrapt uit het Natuurnetwerk Nederland en wordt toegevoegd aan recreatiegebied. Dat houdt in dat de bescherming niet categorie I, maar categorie II wordt, waardoor de bescherming minder is geborgd. De PvdD heeft tegen dit wijzigingsvoorstel gesteld

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer