N207


1 mei 2018

De N207 Zuid wordt aangelegd vooral om de groei van de economie in de toekomst te faciliteren. Woorden als “robuust” en “toekomstvast” wijzen hier op. Economische groei is echter de oorzaak van veel van onze problemen, niet de oplossing. Het pas aangelegde Bentwoud moet niet verder aangetast worden door extra asfalt.

De drukte op de wegen voor zover deze er nu is, kan met kleinschaligere projecten worden aangepakt.

Betreffende het amendement.

Dit verbetert het voorstel. Het is zeer aannemelijk dat er meer verkeersproblemen komen als gevolg van de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan. Het SGP&CU-amendement heeft hier – middels nieuw voorgesteld besluitpunt 6 – meer aandacht voor.

Kern van onze kritiek is echter besluitpunt 1, specifiek de verlengde Bentwoudlaan. Onze fractie heeft minder bezwaren tegen de lokale Maatregelen in Hazerswoude-Dorp

Onze bezwaren tegen de Bentwoudlaan worden door het amendement niet weg genomen. Los van hoe de inpassing is, is onze fractie van mening dat dit stuk weg beter in het geheel niet kan worden aangelegd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer