N211


20 december 2018

Vijf maanden geleden was de Zwethzone eindelijk af. Veertien jaar na het begin van de aanleg van dit natuurrecreatiegebied werd het laatste stukje fietspad geopend. “De Zwethzone, een oase van groen en huisvesting voor diverse weidevogels.” aldus een wandelroutebeschrijving.

Het is een groen, waterrijk gebied langs het riviertje de Zweth waar nu nog leven;
spechten, hermelijnen, wezels, weidevogels, vleermuizen en vlinders.

Door de aanpassing van de N211 wordt over de gehele lengte nu ongeveer 25 % van het natuurrecreatiegebied aangetast (d.w.z. over een lengte van ruim 1 van de 4,5 kilometer lange Zwethzone wordt het gebied fors smaller).

Het deel van dit natuurrecreatiegebied dat wordt aangetast, ligt tussen de N211 en de rivier de Zweth. Daar is het gebied kwetsbaar, want het is aldaar slechts zo’n honderd meter breed. Het huidige voorstel plant zowel extra asfalt in de breedte als een verhoogde aansluiting waardoor er een enorme berg wordt geplaatst.

In 2015 stemden 50 van de 55 statenleden voor de aanpassing van de N211, het besluit was zelfs een hamerstuk. Ondanks die meerderheid in 2015 was er blijkbaar nog veel te verbeteren aan het voorstel, want 3 jaar later ligt deze nieuwe variant voor, de zogenaamde Wippoldervariant.

In 2015 viel de optie met een verdiepte ligging van de kruising N211- N222 Veilingroute nog af omdat het te duur zou zijn. Een variant die verreweg het beste scoorde op leefbaarheid, draagvlak en ruimtelijke kwaliteit. Het huidige voorstel is ongeveer net zo duur, omdat nu wel een verdiepte ligging van desbetreffende kruising wordt voorgesteld. De kosten zijn nu blijkbaar geen probleem, wellicht omdat de gemeente Westland meebetaald. Kortom er is een kleine verbetering. Helaas is dezelfde verbetering niet aangebracht bij de kruising N211- Laan van Wateringse Veld, daar komt een enorme berg grond om een groot viaduct op te plaatsen.

Belangrijker nog, in 2015 werd gesteld dat er de mogelijkheid was om natuurcompensatie te realiseren door extra natuur aan te leggen ter vervanging van het deel van de Zwethzone dat vernietigd zou worden door het nieuwe asfalt.Maar omdat de provincie sindsdien niets in het gebied gedaan heeft, is er niets gebeurd. Al drie jaar lang hadden we dus de kans op meer natuur. Een gemiste kans, die natuur had de ruimte moeten krijgen. Wat de Partij voor de Dieren betreft zelfs zonder extra asfalt. Gezien we al jaren minder geld uitgeven dan begroot, kan geld niet het probleem zijn.

Dat mensen minder hard kunnen doorrijden is onvoldoende reden extra asfalt aan te leggen. Zeker aangezien inmiddels vaststaat dat extra asfalt niet leidt tot kortere reistijden. (o.a. o.b.v. het rapport van het ministerie van I&M 2016 en onderzoek Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving).

De partij voor de Dieren zal tegen dit voorstel stemmen.

  • Tegen, omdat het duur is.
  • Tegen, omdat het nog meer autoverkeer aantrekt en reistijden niet verkort.
  • Tegen, omdat er extra asfalt wordt aangelegd dat een groen natuurrecreatiegebied vernietigd

Ons provinciale geld kan beter naar groene dossiers dan naar extra asfalt, zodat de Zwethzone niet kleiner wordt maar groter.