Voor­zetting geheim­houding dossier Warm­tero­tonde


20 december 2018

Voorzitter. Ik citeer uit een openbare bron: ‘CE Delft becijferde dat de warmterotonde in Zuid-Holland 4,5 miljard euro gaat kosten.’ Ik wil benadrukken dat de Partij voor de Dieren tegen de geldverslindende warmterotonde is, die gebruik maakt van restwarmte uit de fossiele industrie en afvalverbranding. Dat is niet duurzaam. Nadeel is ook dat vele huishoudens straks geen vrije keuze meer hebben en verplicht moeten meedoen. Dat vinden we ongewenst.

De PvdD is voorstander van kleinschalige warmtenetten, waarbij bottom up met zeggenschap van bewoners inhoud wordt gegeven en beslist en waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie als zon en wind. Geen miljarden euro’s naar een geldverslindende grootschalige niet-duurzame warmterotonde.

De geheimhouding van de warmterotonde duurt nu al enkele maanden en dat is veel te lang. Dat voorspelt niet veel goeds. Dit dossier gaat een groot hoofdpijndossier worden voor het toekomstige college, dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onze dringende oproep is: college stop hiermee!

De Partij voor de Dieren is voor openbaarheid en transparantie. Het zal duidelijk zijn we niet zullen instemmen met voortzetting van de geheimhouding.