N211 Wippol­derlaan


30 november 2018

De Partij voor de Dieren was tegen het uitvoeringsbesluit van de uitbreiding van de Wippolderlaan in 2015. Nu ligt een nieuw uitvoeringsbesluit voor.

Onze vragen en opmerkingen. Op pag.4 van Bijlage 2, deel Verkeersveiligheidsaudit staat "Het is nog onduidelijk wat er in de toekomst met de aansluiting van de N211 op de A4 gebeurt." Het lijkt onze fractie van groot belang dat er goede samenwerking is tussen de leiding van beide projecten.

In de samenvatting van de vergelijking tussen het burgerinitiatief (├ČUitgewerkte Westlandvariant├«) en de voorkeursvariant van GS (bestemmingsplanvariant) wordt als aandachtspunt genoemd "verzorgingsplaats 6 maanden tot een jaar buiten werking". Maar bij de Uitgewerkte Westlandvariant kan de verzorgingsplaats op de huidige locatie blijven. Dus op dit punt scoort de Uitgewerkte Westlandvariant positiever dan de bestemmingsplanvariant, waar de verzorgingsplaats opgeheven wordt. Waarom wordt het tijdelijk buiten werken hebben dan als aandachtspunt genoemd, het is in relatieve zin immers een positief punt dat het slechts max. 1 jaar buiten werking is, niet een negatief punt.

Is er een reden waarom nu gesproken wordt over "verzorgingsplaats", terwijl in 2015 in de stukken gesproken wordt over "brandstofverkooppunt"? Is deze naamwijziging meer dan enkel een naamwijziging? En als dat zo is, wat betekent dat voor de kosten en juridische consequenties bij uitplaatsing of sluiting?

Ons partijstandpunt op dit moment is dat de effecten op de leefomgeving, licht en geluid, weinig verschillen, mits de geluidswerende voorzieningen, die ook licht tegenhouden, voldoende worden meegenomen in de uitwerking. Grootste verschil zit in kosten en effecten op de Zwethzone.

De Zwethzone is nog maar enkele jaren geleden, voor miljoenen euro's, aangelegd. Het nu opofferen is onverstandig. Belangrijker nog, de Zwethzone is een klein maar natuurrecreatiegebied dat gezien haar ligging onvervangbaar is. Dan is de Westlandvariant, uitgewerkt met verplaatsing of opheffing van de verzorgingsplaats en inclusief enkele kostenbesparende optimalisaties, zoals het eenzijdig uitbreiden van de brug over de molensloot een betere optie dan de voorkeursvariant die GS voorstelt. De Westlandvariant kent de steun van de omwonenden en laat de Zwethzone in tact, zij het tegen hogere kosten. Elke variant is echter duur en accomodeert nog meer autoverkeer. Dat geld kan beter naar groene dossiers dan naar extra asfalt, zodat er een grotere in plaats van kleinere Zwethzone komt.