Commissie R&L 28 november 2018


29 november 2018

Circulaire economie

Circulair betekent ook werkelijk circulair en ‘zero waste’. We leven in een consumptiemaatschappij en consuminderen kan bijdragen aan minder vervuiling en afval. Ook wat betreft de landbouw- en tuinbouw is het niet vol te houden dat 80% van de Zuid-Hollandse producten de wereld worden overgevlogen voor export, waarbij wij met de rommel achterblijven. Een biologisch-dynamische regionale landbouw is het juiste alternatief.

Plastic, blik, glasOok de enorme massa plastic met worden tegengegaan. Het is mooi te lezen dat de provincie hierop wil inzetten, maar de vraag is hoe. In Zuid-Holland komt veel zwerfafval terecht in de natuur, wat uiteindelijk ook in de oceanen terecht komt via rivieren. De Partij voor de Dieren wil zwerfafval en plastic soep in oceanen tegengaan bij de bron: door een verbod op wegwerpplastics en door het gebruik van verpakkingsmateriaal terug te dringen. En waar nog wel plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn, mogelijk via statiegeld, evenals voor blik en kleine flesjes.

Energie

Verbranden van afval, ook biomassa is niet duurzaam en circulair.

Zet de provincie bij de circulaire economie in op de zogenaamde ladder van Lansink, waarbij de volgende ‘treden’ van recycling wordt gehanteerd:

  • 1) Preventie van afval
  • 2) Hergebruik
  • 3) Sorteren en recyclen
  • 4) Verbranden
  • 5) Storten

Subsidiebeleid zorgt er in Nederland voor dat biomassa steeds vaker verbrand wordt voor het opwekken van duurzame energie, terwijl hergebruik de duurzamere optie is. Dat blijkt uit het rapport ‘Biomassa als rondstof of als brandstof’. Het verbranden van bruikbaar biomassa-afval stoot veel CO2 uit en brengt de haalbaarheid van recyclingdoelen in gevaar. Het probleem zit hem volgens het rapport in het Nederlandse subsidiebeleid, dat verbranding van biomassa in zogeheten bio-energiecentrales stimuleert. Deze vorm van bio-energieproductie maakt zo’n 14 procent uit van de huidige hernieuwbare energieproductie in Nederland.Ook mestvergisters zijn wat ons betreft niet duurzaam en passen niet in een circulaire economie. Ook financiële ondersteuning van de provincie van bedrijven als Waste to chemicals en Redefinary is niet circulair en niet duurzaam. Wat ons betreft zouden deze organisaties niet door de provincie ondersteund moeten worden en zou het geld besteed moeten worden aan werkelijk duurzame bedrijven.

Gevolgen voor klimaat

Gisteren nog werd bekend dat de inspanningen vervijfvoudigd moeten worden om de opwarming van de aarde beneden de 1,5 graden te houden. We vragen het college dan ook om er bij het Rijk op aan te dringen om deze subsidies te stoppen, Graag een reactie.

Dat was het voor wat betreft mijn eerste termijn. Dank u wel.