Stem­ver­klaring betref­fende de OV-beleids­kader DAV-concessie en wijziging Opcenten


9 november 2016

Onze fractie heeft meerdere moties en amendementen mede-ondertekent. Het is duidelijk dat onze fractie van mening is dat dit beleidsmaker veel beter kan.

Beter qua prijs en beter qua aansluiting op Rotterdam.

Daarnaast zijn er nog 2 moties en een amendement ingediend zonder onze handtekening. Deze moties en amendement over WC in de trein, afstand tot bushaltes en het beperken van de overstaptijd, kunnen we allen steunen.

Mochten de moties en amendementen niet aangenomen worden, kan onze fractie het OV-beleidskader DAV-concessie dus slechts beoordelen als 'verre van optimaal'. Daarom kan onze fractie slechts met enige teleurstelling instemmen met het voorstel.

Dit voorstel behelst het verlagen van de provinciale opcenten. Dit kost de Provincie 2 miljoen Euro per jaar aan gederfde inkomsten. Het levert een gemiddelde autobezitter ongeveer 1,20 euro per jaar op.

Een knap staaltje symboolpolitiek wordt hier tot beleid gemaakt.

Erger nog; dit symboliseert de boodschap "Rijd u vooral veel met uw benzine- of dieselwagen."

Kortom onze fractie stemt tegen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer