Stem­ver­klaring PvdD Leiding over Oost


27 september 2019

De fractie Partij voor de Dieren is faliekant tegen het project Leiding over Oost. Dat is de reden waarom we ook tegen stemmen om dit project als een groot project aan te wijzen. Met deze stemverklaring verduidelijken we onze tegenstem.

Leiding over Oost betreft een geldverslindende en grootschalige warmterotonde in het verstedelijkte deel van Zuid-Holland, die gebruik maakt van de restwarmte van fossiele energie. Deze afhankelijkheid, dat er bij Leiding over Oost geen sprake is van duurzame energie, maar van ‘greenwashing’: het onder de vlag van zogenaamde duurzaamheid, op basis van de restwarmte afkomstig van de fossiele industrie, een vervuilende energie-opwekking in stand houden en daarmee een bijdrage te leveren aan klimaatverandering.

In verband met de klimaattop vinden er deze week over de hele wereld acties plaats om aandacht te vragen voor het klimaat. Alleen al op zaterdag 21 september liepen er in 137 landen meer dan 4 miljoen mensen mee in klimaatmarsen. Deze acties zijn van cruciaal belang, omdat het de politieke leiders in de wereld laat zien, dat de mensen in de straat verandering eisen. Aanstaande vrijdag vindt er een klimaatmars plaats in Den Haag op het Malieveld. We hoeven niet eens onze kantoorkamers in het Provinciehuis te verlaten om mee te krijgen hoeveel mensen er mee lopen in deze mars om aan te geven dat het nu tijd is voor maatregelen. Dit is het begin van een verandering, een transitie, waarin we het verstoken van fossiele brandstoffen achter ons laten en doelbewust kiezen voor een transitie naar het gebruik van duurzame energie om de gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen.

Het is hoog tijd, dat provincie Zuid-Holland de urgentie van de klimaatcrisis erkent en bewust de politieke keuze maakt voor een transitie naar WERKELIJK duurzame energie. Want alleen dan kan Provinciale Staten Zuid-Holland haar bijdrage leveren om de klimaatcrisis te stoppen.