Studie­lo­caties wind­tur­bines in nationale land­schappen


28 april 2012

De Partij voor de Dieren is voorstander van duurzame energievoorziening, zoals zonne-, wind- en waterenergie en het snel afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele en eindige brandstoffen.
Onze fractie geeft er de voorkeur aan om windturbines te plaatsen in concentratiegebieden buiten de Nationale Landschappen bij voorkeur op bedrijventerreinen en in lijnopstelling langs open water en niet te kiezen voor één of enkele windturbines op verspreide locaties. Op zich zou voor ons een geconcentreerde opstelling op een gunstige plek aan de rand van het Groene Hart bespreekbaar zijn. Ook moet het een absolute voorwaarde zijn dat de turbines niet worden geplaatst op de trekroutes van vogels, maar ik heb uit informatie van de ambtenaren begrepen dat dit ook niet gebeurt.

CLUSTER N 11
Locatie 84: Onze fractie kan naar aanleiding van een gesprek met Heineken en nadere informatieverschaffing alsnog instemmen met de windturbinelocatie. Ter toelichting.
Wat we erg belangrijk vinden is dat Heineken een traject voor een brede duurzame ontwikkeling heeft ingezet, zoals teelt van biologische gerst in eigen land, duurzaam vervoer over water, duurzame energievoorziening en het toewerken naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Als Partij voor de Dieren ondersteunen wij een dergelijke ontwikkeling.
Daarom willen we Heineken in de gelegenheid stellen om deze transitie in gang te zetten. temeer omdat de windturbines buiten het Groene Hart komen te staan op het eigen terrein van Heineken, waardoor de beeldbepaling van het landschap niet zeer ernstig wordt aangetast. Wel hopen we dat Heineken in de toekomst ook aan de slag gaat met zonne-energie.
Locatie 66 (Nil Alphen aan den Rijn, 15 MW) – Er is veel maatschappelijke weerstand tegen deze locatie, die gelegen is in het Groene Hart. Onze fractie ondersteunt de motie van de VVD en CU/SGP om deze locatie te schrappen.

CLUSTER A 12
Locatie 20 (A12 Onze fractie gaat niet akkoord met deze locatie, omdat het gelegen is in het Groene Hart en een te versnipperde locatie is.
Locatie 22 (Gouwepark, 15-30 MW) Voor de locatie bestaat geen draagvlak bij gemeenten, regio en bedrijvenschap Regio Gouda. Omdat het gelegen is in het Groene Hart en er geen draagvlak voor is gaan wij niet akkoord met deze locatie

CLUSTER A l5 ALBLASSERWAARD
Onze fractie gaat niet akkoord met de volgende locaties vanwege de versnipperde plaatsing en de kwetsbare plaatsing in het Groene Hart:
Locatie 47-1A (Nedstaal Alblasserwaard)
Locatie 47-3 (Sliedrecht Betuwelijn).
Locatie 47-4 (Oosteinde Papendrecht)
Locatie 47-8 (Gorinchem-Noord)

Cluster Hoeksche Waard
Onze fractie gaat ten slotte niet akkoord et de volgende locaties vanwege de kwetsbare locatie in de Hoeksche Waard:
45 Bedrijventerrein Hoeksche Waard Noord/A29
57 Westersepolder+ Cromstrijen
86 Hogezandse Polder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer