Verbouwing gebouw C


22 oktober 2018

8 jaar lang heeft de Gedeputeerde Staten nagedacht over de vraag: “Wat te doen met gebouw C?”. Provinciale Staten kreeg enkele maanden bedenktijd. Gedurende die maanden is vele uren vergaderd in een speciaal ervoor opgerichte werkgroep. Maar in enkele maanden het werk van jaren doen gaat niet. Het proces is dus niet goed verlopen.

Het doel van dit project is het krijgen van een gebouw dat: “open, functioneel, zakelijk, modern en duurzaam is.”

De Partij voor de Dieren wil hier twee zaken uitlichten.

Ten eerste het spanningsveld tussen enerzijds “zakelijk”, waaronder ook geschaard wordt “sober”, gebouw en anderzijds een gebouw dat, ik citeer, “warm” moet zijn. Zakelijk, functioneel en sober maar tegelijkertijd modern en warm. En dat allemaal voor een bedrag van bijna 50 miljoen euro. De Partij voor de Dieren ziet dit spanningsveld als zeer zorgelijk.

Ten tweede het aspect “duurzaam”. Eerst het goede nieuws. Het voorstel stelt “Het gerenoveerde gebouw is energieneutraal en de CO2-uitstoot wordt volledig gereduceerd.”. Hiervoor was een motie, mede door de Partij voor de Dieren ondertekend en breed ondersteund aangenomen. Met het voornemen energieneutraal en met volledige CO2-reductie te werken wordt de motie om het provinciale gebouw tot duurzaam voorbeeld te maken goed uitgevoerd.

Er staat echter meer over duurzaamheid in het voorstel. Het zijn vage kwalitatieve zinnen die zijn opgenomen, zoals “'levende' materialen, ze zijn herkenbaar en ze vertonen een bepaalde mate van grofheid, textuur of glans.”. Dit is een wel heel erg brede en vage invulling van het begrip duurzaamheid. Daarnaast zie ik liever geen reclame-designertaal in een PS-stuk.

Tot slot de eindconclusie. Enerzijds een sober gebouw, anderzijds bijna 50 miljoen euro uitgeven. En het blijft niet bij 50 miljoen. We weten nu al dat er extra geld aan asbestsanering zal worden uitgegeven. We weten nu al dat de 12 miljoen euro aan verhuurinkomsten onzeker zijn. Gedeputeerde Staten wilde 6 miljoen euro inboeken als verhuurinkomsten. Provinciale Staten kan vragen om 12 miljoen aan verhuurinkomsten, Provinciale Staten kunnen het zelfs opdragen, maar zekerheid hebben en krijgen we daarover niet. Dan de kosten. Die zijn nu begroot op krap 50 miljoen. We weten dat verbouwingen bijna altijd duurder uitvallen dan begroot.

De verbouwing van het Rijksmuseum, was duurder dan gepland.

De verbouwing van Utrecht Centraal Station, was duurder dan gepland.

De bouw van het European Patent Office in Rijswijk, was duurder dan gepland.

De verbouwing van gebouw C, duurder dan gepland? Ik vrees dat we over enkele jaren zullen concluderen dat de verbouwing duurder uitvalt. Ik vrees dat ik dat nu al kan voorspellen.

Alle vergaderingen van de afgelopen maanden te spijt is ons nooit een alternatief geboden op het voorliggende ontwerp. Het is, zoals eerder door SGP&CU genoemd, alsof we een rijdende trein zijn ingeduwd die een bepaalde kant op rijd, zonder dat we enige invloed hebben op de richting waar de trein op rijdt.

In zo’n situatie kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen “We kunnen niet anders, we zullen maar voor stemmen.” of we houden vast aan onze idealen. Het moet duurzaam kunnen maar het moet ook sober kunnen, en als het voorstel daar niet aan voldoet stemmen we tegen. Dat is dus ook wat onze stem zal zijn; de Partij voor de Dieren stemt tegen de verbouwing van gebouw C.