Amen­dement Ster­ren­hemel boven Zuid-Holland


Ruim­telijk voorstel in het kader van de Ruim­te­lijke Puzzel

6 maart 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

Aan het (eerste) besluitonderdeel: ‘- Het Ruimtelijk Voorstel “Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland” van datum 13 februari 2024 en de daarin opgenomen koers vast te stellen’, wordt toegevoegd:

‘met dien verstande dat daarin de volgende tekst aan paragraaf 2.3.2 “Onze natuuropgaven” op pagina 21

en 22 wordt toegevoegd:

• Donkerte wordt een onderdeel van de integrale afwegingen in het kader van de ruimtelijke puzzel.’

Toelichting:

In delen van onze provincie wordt het ’s nachts niet helemaal donker door kunstmatige verlichting. Lichtvervuiling heeft een negatief effect op de gezondheid van inwoners en tast de natuur en de leefomgeving van dieren aan. In het sterk verstedelijkte en door lichtvervuiling aangetaste Zuid-Holland worden donkertegebieden aangewezen om lichtvervuiling tegen te gaan en wordt donkerte een onderdeel van integrale afwegingen in het kader van de ruimtelijke puzzel.

1. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Joeri Oudshoorn, Partij voor de Dieren
4. Frank Johan Hoogendam, SP
5. Debora Fernald, Groep Doe Stoer
6. Evita Rozenberg, D66
7. Tessa Beeloo, Volt


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bescherming bijzondere provinciale (natuur)gebieden

Lees verder

Amendement Dieren tellen mee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer