Duurzaam printen; geld en milieu besparen


4 september 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 27 juni 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- de productie van inkt een sterk C02-intensief proces is;

- printerinkt met € 2000,- per liter tot de duurste vloeistoffen op aarde behoort;

- sommige lettertypen tot 27% zuiniger zijn dan andere lettertypen;

- de provincie op dit moment 4 lettertypen gebruikt; (Frutiger en Swift voor gedrukte uitingen en Arial en Georgia voor digitale en papieren office-correspondentie);

- uit onderzoek van printer.com blijkt dat respectievelijk Times Roman, Ecofont en Century Gothic de zuinigste drie lettertypen zijn.

  Overwegende dat:

  - duurzaamheid en besparing op uitgaven een hoge prioriteit hebben binnen de provincie;

  - ondanks verdere digitalisering binnen de provincie er nog steeds 320 kg toner per jaar gebruikt wordt (verbruik 2017);

  - invoering van een zuinig lettertype zowel financieel als uit duurzaamheidsoogpunt een besparing kan opleveren.

   Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

   - de mogelijkheden van een inkt- en kostenbesparend lettertype te verkennen;

   - de staten uiterlijk december 2018 hierover te informeren;

    En gaan over tot de orde van de dag!


    Status

    Verworpen

    Voor

    Tegen

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer