Motie duide­lijke kader­stel­lende en contro­le­rende rol PS in Nationale Programma’s


12 oktober 2022

Constaterende dat

1. De deadlines van de Nationale Programma’s krap zijn;
2. Er veel gevraagd wordt van de provincie in de uitvoering Nationale Programma’s;
3. Er hier niet tot nauwelijks tijd is om de Provinciale Staten hierbinnen een rol te geven.

Overwegende dat

1. Provinciale Staten in deze krappe deadlines niet adequaat onze democratische volksvertegenwoordigende en kaderstellende taken kunnen uitvoeren;
2. Dat er gewerkt moet worden met realistische deadlines voor zowel GS als PS;
3. De Nationale Programma’s hebben grote gevolgen voor de provincie;
4. De wens van zowel PS als GS er wel is om in de uitwerking van de Nationale Programma’s samen af te stemmen.

Verzoekt het college

1. Bij het Rijk en de betrokken minister aan te dringen dat er ruimte moet komen voor GS om PS te consulteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard van de Breevaart (ChristenUnie & SGP)
Rosalie Bedijn (PvdA)
Jeremy Mooiman (PVV)
Moniek van Sandick (CDA)
Nol van Gerven (GroenLinks)
Hanke Hoogerwerf (PvdD)
Metin Celik (DENK)
Vinesh Lalta (D66)
Peter van Waaij (VVD)
Lies van Aelst (SP)
Jaap Haasnoot (GOUD)
Ton van Rijnberk (groep Van Rijnberk)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Schrappen locatie Gouderak Oost van de 3 ha-kaart

Lees verder

Amendement Nu niet opnemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer