MOTIE Jongeren zijn ook burgers


15 juni 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Steeds minder mensen zich vertegenwoordigd voelen door de politiek.
  • Het van groot belang om veel verschillende perspectieven te betrekken bij de beleidsvorming

in de provincie.

Overwegende dat:

  • Burgerberaden de betrokkenheid van inwoners vergroten.
  • Jongeren structureel ondervertegenwoordigd zijn bij participatietrajecten en voor hen de

weg naar het provinciehuis het lastig te vinden is.

  • Bovendien jongeren nog geen stemrecht hebben, maar wel impact ondervinden van

beleidskeuzes in de Provinciale Staten.

Verzoeken het college

  • In de periode juli 2022 – februari 2023 een jongerenberaad te organiseren voor jongeren tot

21 jaar;

  • Het budget voor de activiteit te maximeren tot 50.000 euro en dit te onttrekken uit de

algemene reserve.

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Willem Bakx, 50PLUS
3. Metin Çelik, DENK
4. Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren

Toelichting

Jongeren willen hun stem laten horen. Zij maken zich zorgen over maatschappelijke kwesties, waarvoor de provincie aan de lat staat om met oplossingen te komen. Door het organiseren van een provinciaal jongerenberaad, zoals inspiratiebronnen in Zeeland en Coalitie Y, wordt het mogelijk om het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming in de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Door ook het perspectief van deze jongere generatie mee te nemen in de besluitvorming zorgen we voor kwalitatief sterkere besluiten met een blik op de toekomst. In een bredere burgerberaad is de waardevolle bijdrage van jongeren onvoldoende geborgd. Jongeren als moeilijk te bereiken doelgroep vragen om een maatwerk aanpak en extra inzet op communicatie. Daar geven we invulling aan door een provinciaal jongerenberaad, bijvoorbeeld “JongZH”, te organiseren waarin jongeren echt mee kunnen doen en beslissen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon