MOTIE: Stil­leggen fabriek Chemours


20 september 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 20 september 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • vele rapporten van het RIVM al lieten zien dat omwonenden van Chemours structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties (verdacht) kankerverwekkende stoffen in de omgeving van Chemours;[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • uit een documentaire van Zembla bleek dat de leiding van Chemours/DuPont in de jaren ’60 al wisten van de schadelijkheid van de uitstoot en dat de leiding van het bedrijf deze belangrijke informatie heeft achtergehouden;[8] [9] [10]
 • de vergunning niet op deze wijze verstrekt had mogen worden indien deze informatie was meegenomen bij de vergunningverstrekking;
 • het RIVM in diverse rapporten liet zien dat mensen onveilige hoeveelheden van de verdacht kankerverwekkende stof PFOA binnen kregen via de lozingen door Chemours;
 • langdurige blootstelling aan PFAS kan leiden tot ziekten als diverse soorten kanker, hormoonverstoring, aantasting van het immuunsysteem en negatieve effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind;
 • Chemours al jaren regels overtreedt en meerdere malen een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen en er proces-verbaal tegen het bedrijf is opgemaakt;[11] [12] [13]
 • de omgevingsdienst DCMR al jaren intensief toezicht moet houden en moet handhaven bij Chemours (met alle bijkomende kosten van dien); [14]

Overwegende dat:

 • er al langere tijd grote maatschappelijke onrust en gezondheidszorgen zijn bij de omwonenden van Chemours;
 • advocaat Ficq namens meer dan 3000 mensen aangifte heeft gedaan tegen Chemours;[15]
 • omwonenden aandringen op intrekking van de vergunning, dan wel sluiting van de fabriek;
 • de provincie een zorgplicht heeft op de volksgezondheid en het recht op leven en gezondheid van mens en dier moet beschermen;
 • het provinciebestuur aangeeft de vergunning nu niet te kunnen intrekken;
 • de maat een keer vol is;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • om extra (externe) experts in te schakelen, om nader te onderzoeken hoe en wanneer de fabriek van Chemours kan worden stilgelegd totdat duidelijk is dat die geen PFAS meer uitstoot;
 • indien uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat er (juridische) mogelijkheden zijn, als doel te stellen: stillegging van de fabriek van Chemours totdat duidelijk is dat die geen PFAS meer uitstoot (ook al duurt dit langere tijd);
 • Provinciale Staten halfjaarlijks op de hoogte te stellen van de voortgang;

en gaan over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Lies van Aelst SP

[1] https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/GenX%20en%20PFOA%20in%20grond%20en%20irrigatiewater%20in%20moestuinen%20rondom%20DuPont%20Chemours.pdf
[2] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0049.pdf
[3] https://www.rivm.nl/publicaties/evaluation-of-substances-used-in-genx-technology-by-chemours-dordrecht
[4] https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-gewassen-uit-moestuinen-in-dordrecht-papendrecht-sliedrecht-en-molenlanden
[5] https://www.rivm.nl/pfas/actueel/resultaat-risicoanalyse-pfas-in-zwemwater-plas-merwelanden
[6] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0077.pdf
[7] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0083.pdf
[8] https://www.bnnvara.nl/zembla/tags/chemours
[9] https://www.rtvdordrecht.nl/nieuws/chemours-is-al-30-jaar-op-de-hoogte-van-ernstige-pfas-vervuiling-van-dordtse-grondwater#:~:text=De%20Amerikaanse%20teflonproducent%20Chemours%20wist%20al%20tientallen%20jaren,rechtbankstukken%20die%20het%20BNNVARA-programma%20Zembla%20in%20handen%20heeft.
[10] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dupont-en-de-pfas-doofpot-wat-verzweeg-de-industrie-tijdlijn
[11] https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2020/04/01/last-onder-dwangsom-voor-chemours-om-herhaling-evoa-overtreding-te-voorkomen
[12] https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/augustus-2023/milieudienst-dcmr-legt-dwangsom-chemours/
[13] https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2019/11/12/ilt-chemours-in-de-fout-met-afvalverwerking
[14] https://www.dcmr.nl/actueel/dossiers/dossier-chemours-delrin-dupont-en-dow
[15] https://www.ad.nl/binnenland/advocaat-ficq-doet-namens-3000-mensen-aangifte-tegen-chemours~a85210b8/


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Intrekking vergunning Chemours

Lees verder

MOTIE: Onderzoek effecten flora, fauna en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer