MOTIE: Onderzoek effecten flora, fauna en biodi­ver­siteit


20 september 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 20 september 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • er veel te hoge concentraties PFA in het oppervlaktewater zitten;[1]
  • de PFAS en GenX vervuiling niet alleen effecten op de gezondheid van mensen kan hebben, maar ook voor flora en fauna;
  • de provincie een belangrijke taak heeft ten aanzien van de bescherming van flora en fauna en het verbeteren van de biodiversiteit;

Overwegende dat:

  • vooralsnog niet bekend is wat de effecten hiervan zijn voor de flora en fauna;
  • in het belang van de provinciale natuurbeschermingstaak en de verbetering van de biodiversiteit het belangrijk is om te weten wat de effecten van de vervuiling in de omgeving van Chemours zijn, zodat mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de PFAS en GenX vervuiling in de wijde omgeving van Chemours voor flora, fauna en de biodiversiteit;

en gaan over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2480737...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Stilleggen fabriek Chemours

Lees verder

Amendement: Ook buiten de grote steden excellent OV – in de Hoeksche Waard en Goeree – Overflakkee!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer