Motie: Straatje erbij, natuurlijk


31 januari 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 32 januari 2024 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Door de woningnood in Zuid-Holland er animo is om in verschillende woonplaatsen een ‘straatje erbij’ te bouwen;
  • De natuur in slechte staat verkeert, er nog vele hectares nieuwe natuur ontwikkeld moeten worden en bestaande natuur aldus bescherming behoeft;

Overwegende dat:

  • Het onvoldoende beschermen van de natuur, zoals wettelijk verplicht, al eerder tot stilleggen van bouwwerkzaamheden heeft geleid, ook voor de realisatie van nieuwe woningen;

Verzoekt het college:

  • Bij de uitvoering van de omgevingsvisie in acht te nemen, dat een ‘straatje erbij’ alleen gerealiseerd kan worden als dit de natuur niet schaadt;

en gaan over tot de orde van de dag!

  • Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren
  • Debora Fernald, Groep Doe STOER
  • Tessa Beeloo, Volt
  • Frank Johan Hoogendam, SP
  • Ellen Verkoelen, 50Plus
  • Vinesh Lalta, D66


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de agenda Behoud populatie damherten Hoeksche Waard

Lees verder

Amendement Inzet op energiebesparing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer