'Partij voor de Dieren was nogal geïmponeerd door ons herge­bruik'


14 november 2008

Uit handen van Bart Canton, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Delfland, heeft Prominent Groeneweg II een oorkonde van duurzaamheid gekregen.

Vijf vragen aan bedrijfsleider Marco van Noord.

1 U kweekt tomaten en houdt toch geen kippen? Waarom krijgen jullie een oorkonde van de Partij voor de Dieren?

"Wij werken via ons gesloten kassysteem aan duurzaam watergebruik. Lozingen op de riolering en in de sloot zie je bij ons niet. We vangen het afvalwater op, zuiveren het en hergebruiken het. Ons bedrijf gebruikt sowieso weinig energie.''

2 Maar dat heeft toch niets met dieren te maken?

"Jazeker. Onze werkwijze komt de waterkwaliteit ten goede. Door geen vuil water te lozen stromen er ook geen schadelijke stoffen in het oppervlaktewater. Dat heeft wel degelijk invloed op het leven van vogels en vissen.''

3 Hecht u veel waarde aan deze oorkonde?

"Ja, wij zien het als een bekroning voor onze werkwijze. Er werd nu vooral over het zuiveren van water gesproken, maar wij doen nog meer goede dingen. Zo maakt ons bedrijf voor de helft van de energiebehoefte gebruik van zonne-energie. Deze energie wordt in de zomer opgevangen en opgeslagen en in de winter weer gebruikt. We gebruiken bovendien veel minder fossiele brandstoffen en stoten minder CO2 uit. We zijn zelfs bezig met de ontwikkeling van 100 procent gebruik van zonne-energie.''

4 Andere bedrijven zijn ook goed bezig. Waren er nog meer kanshebbers voor de oorkonde?

"Ik heb begrepen dat er meer bedrijven zijn bekeken. Eén daarvan heeft me nog gebeld. Dat wij uiteindelijk wonnen, was een aangename verrassing. We vonden het ook heel leuk hieraan mee te werken.''

5 De Partij voor de Dieren heeft uw bedrijf bezocht. Die mensen waren zeker wel behoorlijk onder de indruk?

"We hebben ze een rondleiding gegeven en het hele bedrijf laten zien. Ze waren niet alleen geïmponeerd door het duurzame gebruik van water, maar vonden het goed te zien hoe goed we bij Prominent met energie omgaan.''

Bron: Algemeen Dagblad, versie Westland

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: meerderheid Provinciale Staten in Zuid-Holland verklaart ganzen vogelvrij

Den Haag, 13 november 2008 – Provinciale Staten in Zuid-Holland keuren in meerderheid een verboden methode goed om ganz...

Lees verder

Ruimere melkquota: klimaat en natuur zijn kind van de rekening

De Europese landbouwministers hebben tijdens de landbouwraad gisteren besloten om het melkquotum per 1 april 2015 volledig af...

Lees verder