Ruimere melkquota: klimaat en natuur zijn kind van de rekening


25 november 2008

De Europese landbouwministers hebben tijdens de landbouwraad gisteren besloten om het melkquotum per 1 april 2015 volledig af te schaffen. Tot dan zal het melkquotum stap voor stap worden verhoogd. Stichting Natuur en Milieu is ongelukkig met dit besluit omdat de melkveehouderij, als een van de grootste producenten van broeikasgassen en ammoniak in Nederland, hiermee voor nog meer klimaat- en natuurschade zal zorgen.


Minister Gerda Verburg en haar Europese collega-landbouwministers zijn overeengekomen dat de melkquota vanaf volgend jaar met 1 procent verhoogd worden. De Nederlandse melkveehouders mogen zelfs 2,5 procent meer melk produceren.

Natuur en Milieu vreest dat het loslaten van een maximale melkproductie de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak sterk zal vergroten. ‘Dit staat haaks op de ambities van het kabinet om de uitstoot te verlagen’, aldus Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu. ‘Blijkbaar hecht minister Verburg geen waarde aan de resultaten van het recente rapport van het Centrum voor Landbouw en Milieu over de effecten van het vrijgeven van melkquota.’

De melkveehouderij zorgt voor een hoge uitstoot van methaan en ammoniak. Zo is de melkveehouderij verantwoordelijk voor bijna de helft van de ammoniakuitstoot. Dit gas komt vrij uit mest. Door de huidige uitstoot worden in Nederland de normen voor een goede milieukwaliteit van de natuur al jaren overschreden. Als we niet voldoen aan de emissieplafonds voor ammoniak in 2010 kan dat Nederland een flinke boete opleveren. 


Methaan is een gas dat vele malen slechter voor het klimaat is dan CO2. Methaan komt ook vrij uit de mest en, voor een belangrijk deel, door de koeien die boeren laten. Koeien zijn herkauwers en hebben meerdere magen. Om het voer van de ene naar de andere maag te krijgen moet een koe het daar heen ‘boeren’. Daardoor komt methaan vrij. Voor het klimaat is het nodig dat het aantal koeien in Nederland niet verder zal toenemen.

Nu er geen grenzen meer zijn aan het produceren van melk vreest Natuur en Milieu dat de veestapel zal groeien. De Rijk: ‘De Nederlandse veehouderij stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als het gehele gemotoriseerde vervoer in Nederland. De melkveehouderij is daar voor bijna de helft verantwoordelijk voor. Met de groei van de veestapel worden het klimaat en de natuur het kind van de rekening.’

Bron: Stichting Natuur en Milieu

Gerelateerd nieuws

'Partij voor de Dieren was nogal geïmponeerd door ons hergebruik'

Uit handen van Bart Canton, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Delfland, heeft Promi...

Lees verder

Extra Nieuwsbrief over uitslag Waterschapsverkiezingen!

Beste leden van de Partij voor de Dieren, De Partij voor de Dieren heeft bij de waterschapsverkiezingen in Hoogheemraadschap...

Lees verder