2 september: Duurzame Dinsdag 2008


28 augustus 2008

Wat is Duurzame Dinsdag?

Het concept van Duurzame Dinsdag bestaat uit een aantal elementen:

  • het verzamelen van duurzame initiatieven vanuit de samenleving;
  • het aanbieden van deze initiatieven aan een lid van het Kabinet op de eerste dinsdag in september met als doel de initiatieven te laten ondersteunen door de diverse departementen;
  • het monitoren van de inzet en resultaten die betreffend lid van het kabinet bereikt ten aanzien van de ondersteuning van de initiatieven;
  • het organiseren van een debat tussen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici over duurzaamheid.

Waarom Duurzame Dinsdag? Duurzaamheid is niet alleen voor veel bedrijven en organisaties van strategisch belang maar raakt ook de directe leefomgeving van mensen. Duurzame Dinsdag biedt wensen uit alle hoeken van de samenleving aan het Kabinet op de eerste dinsdag van september.

Wat is bereikt? Duurzame dinsdag wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Reden voor een feestje! Maar ook reden om het concept breder te laten stralen. De provincie Zuid-Holland bijt samen met de provincie Limburg de spits af in het kader van ‘regionaliseren van Duurzame Dinsdag’.

Daarnaast doen nog een flink aantal andere organisaties mee die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling binnen Duurzame Dinsdag. Op deze manier staan we midden in de samenleving en onderhouden we relaties van lokaal tot landelijk niveau. Vanuit die positie willen we organisaties én individuen uitnodigen om in september gemeenschappelijk een geluid te laten horen en daarmee een breed gedragen wens uit de samenleving mee te geven aan het Kabinet.

Bron: Duurzame Dinsdag

De Partij voor de Dieren roept individuen en organisaties op om uw stem te laten horen en gezamenlijk een vuist te maken om meer prioriteit te geven aan duurzaamheid in onze samenleving en zelf het goede voorbeeld hierin te geven. Waarbij geldt: liever inconsequent goed dan consequent fout!

Gerelateerd nieuws

Provincie heeft taak bij opvang gewonde in het wild levende dieren

Den Haag, 25 augustus - De provincie heeft een taak bij het bieden van opvang van gewonde in het wild levende dieren in Zuid-...

Lees verder

Partij voor de Dieren juicht voorstel komst dierenpolitie in Rotterdam toe

Den Haag, 8 september 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is erg blij met het voorstel van de Dierenbescher...

Lees verder