Partij voor de Dieren juicht voorstel komst dieren­po­litie in Rotterdam toe


7 september 2008

Den Haag, 8 september 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is erg blij met het voorstel van de Dierenbescherming afdeling Rijnmond om een dierenpolitie in het leven te roepen. Aanleiding voor dit voorstel is de sterke stijging van het aantal meldingen van dierenmishandeling en –verwaarlozing. Wel zouden de leden van de dierenpolitie een gedegen opleiding moeten krijgen, zodat de kwaliteit van hun handhavingswerk is gewaarborgd en moet informatie goed kunnen worden uitgewisseld, stelt de Partij voor de Dieren.

Het geweld tegen dieren wordt steeds extremer. Onlangs werd in Rotterdam nog een puppy doodgeschopt. Ook komt het steeds vaker voor dat met name paarden en pony’s worden verwaarloosd. De afdeling Rijnmond van de Dierenbescherming krijgt jaarlijks 370 klachten over mishandelde of verwaarloosde dieren. De laatste tijd is het aantal meldingen van dierenmishandeling echter sterk toegenomen.

In Nederland zijn de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie de aangewezen instanties om op te treden tegen dierenmishandeling. Maar zij kunnen het grote aantal meldingen niet allemaal in behandeling nemen en moeten prioriteiten stellen. Daarom stelt de Dierenbescherming Rijnmond nu voor om in Rotterdam een soort dierenpolitie op te zetten naar Amerikaans voorbeeld. De gemeente Rotterdam zou Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten aanstellen, die zich specifiek gaan bezighouden met de handhaving van aangiftes van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland ondersteunt de komst van een dierenpolitie in de vorm van aanstelling van BOA’s van harte, omdat toereikende handhaving van overtredingen van dierenmishandeling- en kwelling hard nodig is. Wel vindt de PvdD dat de kwaliteit van de handhaving en goede informatie-uitwisseling met andere handhavingsinstanties gewaarborgd moet zijn. De BOA’s in spé moeten dus een gedegen opleiding krijgen, waardoor ze met verstand van zaken kunnen optreden. Ook zou er regelmatig bijscholing moeten plaatsvinden.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Het lijkt erop dat sinds de komst van de PvdD in de politiek het aantal aangiftes van dierenmishandeling en dierenkwelling enorm is toegenomen. Daardoor komen ook steeds meer van deze praktijken aan het licht. AID en de LID hebben momenteel hun handen meer dan vol en moeten dus keuzes maken. Daarom is een ‘dierenpolitie’ in Rotterdam een welkome aanvulling op de huidige handhaving, gezien het fors toegenomen aantal aangiftes’.

Gerelateerd nieuws

2 september: Duurzame Dinsdag 2008

Wat is Duurzame Dinsdag? Het concept van Duurzame Dinsdag bestaat uit een aantal elementen: het verzamelen van duurzame i...

Lees verder

Werkbezoek Hoeve Biesland

Impressie werkbezoek Hoeve Biesland 29-08-2008 ´´In de winter, als de mestplaat helemaal vol ligt, voel ik me r...

Lees verder