4 oktober Dierendag!


29 september 2011

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.

4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding gaan spreken. In Nederland werd in 1930 voor het eerst dierendag gehouden. 66 jaar eerder, in 1864 was in Den Haag de Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders Europa en als eerste van een reeks plaatselijke verenigingen in Nederland. In 1877 werd haar naam veranderd in Landelijke Vereeniging en onder die naam sloten de meeste lokale vereningen zich aaneen. De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging (afgekort: de Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de tot standkoming van de wetgeving voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten.

Werelddierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Het verschijnsel themadag of dag in het teken van een bepaald idee bestond in 1929 nog relatief kort. Het was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving. Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als de dag van de arbeid (1890), vrouwendag (1910), moederdag (ca. 1914) en boomplantdag (1919).

De Partij voor de Dieren is van mening dat het iedere dag Dierendag zou moeten zijn en dat we ons iedere dag nog zouden moeten bekommeren om het vele leed dat miljoenen productiedieren nog altijd wordt aangedaan in een zich beschaafd noemend land als Nederland.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: provincie moet weidevogels beter beschermen

Den Haag, 27 september 2011 – Het aantal weidevogels in Zuid-Holland neemt zienderogen af. Voornaamste oorzaak is de ...

Lees verder

Capelle aan den IJssel wint aanmoedigingsprijs voor Dierendag

Rotterdam, 29 september 2011 – De gemeente Capelle aan den IJssel krijgt van de Partij voor de Dieren een aanmoedigin...

Lees verder