Akkoord FvD, VVD en CDA drama­tisch voor natuur, dieren­welzijn en leef­om­geving


6 mei 2019

Den Haag, 6 mei 2019– Het akkoord dat op 2 mei jl. is bekendgemaakt door Forum voor Democratie (FvD), de VVD en het CDA is dramatisch voor de natuur, dierenwelzijn en de leefomgeving in Zuid-Holland. Dat stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

In het akkoord wordt vooral ingezet op forse groei van de economie, schaalvergroting van de veehouderij, nieuwe wegen en kernenergie.

Schaalvergroting veehouderij

In het akkoord wordt gesteld dat schaalvergroting in de veehouderij moet samengaan met het vergroten van dierenwelzijn. Het welzijn van dieren in de vee-industrie kan echter niet geborgd worden. Dieren kunnen per definitie geen natuurlijk gedrag vertonen in dergelijke industriestallen en delen van hun lichaam worden standaard verminkt, zoals het afknippen van staarten en snavels. Het probleem van overschot en de schrijnende toestanden van jonge dieren, zoals kalfjes en eendagshaantjes, wordt alleen meer groter met deze voorgestelde uitbreiding. De Partij voor de Dieren wil juist dat de veestapel wordt verkleind, omdat de vee-industrie één van de grootste vervuilers is van onze leefomgeving en bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Bovendien is het een gevaar voor de volksgezondheid en dus slecht voor dierenwelzijn.

Economische groei

Groei van de economie is niet de oplossing, maar juist het probleem. We leven alsof we nu drie aardbollen hebben en die hebben we niet. Dit akkoord geeft alle ruimte om door te gaan met de aantasting en vervuiling van onze leefomgeving, wat uiteindelijk ten koste gaat van onszelf. Een duurzame economische ontwikkeling, die rekening houdt met een gebruik van grondstoffen die de aarde aankan, is noodzakelijk om de roofbouw op onze leefomgeving tegen te gaan, vindt de Partij voor de Dieren.

Natuur

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, zes procent. De enorme daling van het aantal dier- en plantensoorten is zeer verontrustend en een gevaar voor ons voortbestaan als mens, maar ook voor dieren. Massaal worden in onze provincie bomen gekapt. Daarom is het noodzakelijk dat er meer natuur komt van een goede kwaliteit, dat de grootschalige bomenkap wordt gestopt en er nieuwe bossen worden geplant. De akkoordpartijen willen enkel inzetten op natuurbeheer en kiezen niet voor méér natuur en versterking van die natuur. Mede gelet op het groeiend aantal inwoners is het noodzakelijk dat de natuur in Zuid-Holland fors wordt vergroot en versterkt.

Woningbouw

Het akkoord geeft aan stevig te willen inzetten op de groei van het aantal woningen. Op zich is het belangrijk dat iedereen in onze provincie een passende woning heeft. De kans is echter groot dat met deze groeidrift wordt gebouwd in de kwetsbare open en groene gebieden. Deze mogelijkheid is namelijk in het akkoord opgenomen. De Partij voor de Dieren wil dat de open en groene gebieden beschermd blijven en dat daar niet wordt gebouwd.

Energietransitie

Lichtpuntje is dat er wordt ingezet op energiebesparing, maar tegelijkertijd wordt de deur opengezet voor kernenergie, waarvan inmiddels is aangetoond dat dit een zeer gevaarlijke vorm van energievoorziening is, zoals in Tsjernobylen Fukushimais gebleken.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Er wordt met geen woord gerept over de noodtoestand van het klimaat, de ecologische crisis die gaande is en hoe dit wordt aangepakt. Er wordt ingezet op het grote geld, economische groei en kort termijndenken. We vinden dat de aanpak van de klimaatverandering, het beschermen van de leefbaarheid van onze provincie en de mensen en dieren die er leven, de hoogste prioriteit moet krijgen. De Partij voor de Dieren zal daarom geen steun geven aan dit akkoord.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit aan Natuur en milieufederatie Zuid-Holland

Den Haag, 13 maart 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan de Natuur ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: lozing GenX Chemours legaliseren is een beloning voor slecht gedrag

Den Haag, 9 mei 2019 – Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Watersta...

Lees verder