Amsterdam en Rotterdam doen licht uit


16 maart 2009

Particulieren en bedrijven in Nederland worden opgeroepen om op 28 maart mee te doen aan Earth Hour. Op die dag zullen miljoenen mensen op de hele wereld tussen 20.30 uur en 21.30 uur hun verlichting doven om aandacht te vragen voor klimaatverandering.
De opwarming van de aarde levert grote problemen op voor natuur en mens. Het beperken van CO2-uitstoot door het besparen van energie is één van de antwoorden op het klimaatprobleem. Ruim 700 steden over de hele wereld hebben zich inmiddels aangemeld. Ook in Nederland begint Earth Hour bekendheid te krijgen. Amsterdam en Rotterdam nemen het voortouw en zetten belangrijke gebouwen en bruggen op 28 maart een uur lang in het donker.

Earth Hour is een initiatief uit 2007 van het Wereld Natuur Fonds in Australië. Toen deden naar schatting twee miljoen mensen mee. Vorig jaar was dat aantal al gestegen tot 50 miljoen mensen. Ook in Europa ontstond toen meer animo voor Earth Hour. Zo ging bijvoorbeeld de verlichting van de Eiffeltoren uit. In Nederland deed het Hiltonhotel mee. Veel internationale bedrijven, waaronder Ikea, CocaCola en Nokia, doen dit keer wereldwijd in al hun vestigingen het licht uit tijdens Earth Hour.
Amsterdam en Rotterdam schakelen de verlichting van kenmerkende gebouwen uit. In Rotterdam gaat het om onder andere de Erasmusbrug, de Euromast, het stadhuis en het Witte Huis. In Amsterdam zullen onder meer de Magere Brug en de Westerkerk in het donker staan. Amsterdam is in overleg met een aantal grote bedrijven aan de Zuidas, om ook daar zoveel mogelijk het licht uit te doen.

Verlichting draagt in hoge mate bij aan energieverbruik en daarmee aan de uitstoot van CO2. Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert jaarlijks 325 kilo CO2, alléén door verlichting. Daarbij is rekening gehouden met het gedeeltelijk gebruik van spaarlampen.
Wanneer 500.000 Nederlandse huishoudens meedoen aan Earth Hour, besparen ze in dat uur net zoveel elektriciteit als 220 huishoudens een jaar lang voor verlichting nodig hebben.

Het WNF is lid van IUCN.Bron: WNF
Afbeelding: WWF/G. Marcoaldi