Belang Voordelta voor kleine mantel­meeuw erkend


9 november 2008

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de kleine mantelmeeuw ten onrechte geschrapt van de lijst vogels, waarvoor de Voordelta van betekenis is als voedselgebied. Dat heeft de Raad van State uitgesproken in een zaak die door De Faunabescherming was aangespannen.
Bij de aanwijzing van de Voordelta als Vogelrichtlijngebied in het jaar 2000 was de kleine mantelmeeuwen nog wel aangewezen als ‘relevante vogelsoort’. Het ministerie heeft zelf aangegeven, bij haar besluit uit te zijn gegaan van de aanwijzing uit 2000. En terwijl het aantal kleine mantelmeeuwen, dat de Voordelta gebruikt als voedselgebied, sinds 2000 zelfs nog is toegenomen besloot de minister van Landbouw deze soort te schrappen bij de aanwijzing van de Voordelta als Natura 2000-gebied. De aanwezigheid van deze vogelsoort zou de uitbreidingsplannen van het Rotterdams Havengebied namelijk wel eens in de weg kunnen zitten. In dat geval is het handig om hem niet op te nemen als soort waarvoor de Voordelta een belangrijk voedselgebied vormt. De Raad van State heeft nu een streep door dit plan gehaald. Door deze uitspraak zal er in de Voordelta ook in de toekomst rekening moeten worden gehouden met deze vogelsoort en zullen de uitbreidingsplannen voor de Tweede Maasvlakte dus ook moeten worden getoetst aan de belangen van de kleine mantelmeeuw.Bron: Faunabescherming

Gerelateerd nieuws

Tomatenteeltbedrijf Prominent Groeneweg II laat zien dat het anders kan: duurzaam!

Den Haag, 10 november 2008 – Het duurzaam glastuinbouwbedrijf Prominent Groeneweg II uit ’s-Gravenzande heeft zat...

Lees verder

Bijdrage begroting 2009

“Er is een transformatie gaande in de samenleving. De transformatie van een oud naar een nieuw paradigma.” Dit st...

Lees verder