Toma­ten­teelt­be­drijf Prominent Groeneweg II laat zien dat het anders kan: duurzaam!


9 november 2008

Den Haag, 10 november 2008 – Het duurzaam glastuinbouwbedrijf Prominent Groeneweg II uit ’s-Gravenzande heeft zaterdag 8 november jl. een oorkonde van duurzaamheid ontvangen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Bedrijfsleider Marco van Noord kreeg de oorkonde uit handen van Bart Canton, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Delfland.

In verband met de komende waterschapsverkiezingen, die van 13 tot 25 november a.s. worden gehouden, wordt de aandacht van de PvdD gericht op duurzaam watergebruik en waterbeheer en aandacht voor het onderwaterleven. Het tomatenteeltbedrijf Prominent Groeneweg II werkt via een gesloten kassysteem aan duurzaam watergebruik en bevordert de waterkwaliteit. Het bedrijf vangt zelf het afvalwater van het bedrijf weer op; het water wordt daarna gezuiverd en weer hergebruikt. Daardoor stromen geen schadelijke stoffen in het oppervlaktewater. Hierdoor wordt door het bedrijf structureel een bijdrage geleverd aan schoon water, een rijke flora en fauna en een schoon milieu. Veel traditionele glastuinbouwbedrijven in het Westland lozen hun afvalwater nog in het oppervlaktewater, wat erg nadelig is voor de waterkwaliteit en de in het water levende flora en fauna.

Verder maakt het bedrijf voor de helft van de energiebehoefte gebruik van zonne-energie. Deze energie wordt ’s-zomers opgevangen, en wordt op 100 meter diepte opgeslagen in de grond. In de winter wordt deze energie weer gebruikt. Er is minder uitstoot van CO2 en er worden beduidend minder fossiele brandstoffen gebruikt. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van 100% gebruik van zonne-energie.
Er is zelfs zoveel opgeslagen energie over dat er nu plannen worden gemaakt om een bejaardentehuis, een zwembad en een woonwijk van 1000 woningen in de buurt ermee van energie te voorzien.
De huidige praktijk is dat bijna alle producten van prima kwaliteit vanuit het Westland wereldwijd worden geëxporteerd en producten van mindere kwaliteit vanuit andere landen weer worden geïmporteerd en in Nederland geconsumeerd. Dit brengt veel onnodige vervoerskosten met zich mee met alle gevolgen van dien. Ook dit kan en moet anders volgens de Partij voor de Dieren. Prominent Groenweg II ontwikkelt en stimuleert de afzet van hun product in de eigen regio, genaamd: ‘Local for local’.
Het bedrijf loopt wereldwijd voorop in duurzame ontwikkeling is daarmee een voorbeeld voor de ontwikkeling van de duurzame glastuinbouw.
Het bedrijf is een vereniging en een initiatief van 30 tuinders in het Westland die met dit bedrijf duurzame innovaties ontwikkelen en gebruiken voor de glastuinbouw. Een prachtig initiatief dat laat zien dat het anders kan en daarom verdient dit bedrijf zeker de oorkonde!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren meest natuur- en milieuvriendelijke partij van alle groeperingen bij waterschapsverkiezingen

Den Haag, 8 november 2008 - De Partij voor de Dieren blijkt de meest natuur- en milieuvriendelijke partij van alle belangengr...

Lees verder

Belang Voordelta voor kleine mantelmeeuw erkend

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de kleine mantelmeeuw ten onrechte geschrapt van de lijst vogel...

Lees verder