Carla van Viegen opnieuw lijst­trekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland


21 november 2022

Den Haag, 21 november – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 20 november is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Vooral provinciale verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil vooral inzetten op de bescherming van in het wild levende dieren, bescherming en uitbreiding van de natuur en een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier in het sterk verstedelijkte Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, namelijk 6 procent. De partij heeft goede resultaten geboekt op het gebied van de verbetering van natuur, zoals een bos- en bomenbeleid en veel meer aandacht voor dierenwelzijn, water- lucht- en bodemkwaliteit.

Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren en heeft inmiddels brede ervaring opgedaan in de provinciale politiek. Zij is tevens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Hanke Hoogerwerf is de nummer 2 van de lijst. Zij is jaren actief geweest in het waterschap Delfland en is momenteel algemeen bestuurslid van het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren.

De nummer 3, Joeri Oudshoorn, was eerder actief als gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij en heeft daar ruime politieke ervaring opgedaan. Hij heeft veel kennis op het gebied van de energietransitie en zet zich in voor de Stichting Fossielvrij Den Haag.

Robert Jan Vonk, nummer 4 op de lijst, is sinds dit jaar actief als fractieondersteuner. Hij is directeur van een softwarebedrijf.

De nummer 5, Kirsten Weitering, is eveneens fractieondersteuner bij de provinciale fractie en is werkzaam op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. De volledige lijst is te vinden op de site van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland. Klik hier voor de link.

Lijsttrekker Carla van Viegen: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een volgende termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu. Helaas is deze inzet nog steeds hard nodig, want er worden nog steeds onnodig veel onschuldige wilde dieren gedood en de jacht moet een halt toegeroepen worden! De aanpak van klimaatverandering kan niet wachten, de natuurkwaliteit moet worden verbeterd en stikstofvervuiling moet in samenhang worden aangepakt. De afgelopen jaren zijn we de luis in de pels geweest en ook de komende vier jaar willen we opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen in mei 2023.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zal naar verwachting eind december te lezen zijn via de website van de partij.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met doden konijnen

Den Haag, 11 oktober – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om konijnen b...

Lees verder

De Kandidatenlijst Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 15 maart 2023

De Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland op 15 maart 2023 1. Carla van Viegen - Pijnacker-Noot...

Lees verder