Deelname Partij voor de Dieren aan Europese verkie­zingen op 4 juni: Europa, er zijn grenzen


10 mei 2009

De Partij voor de Dieren gaat de campagne in met de slogan ‘Europa, er zijn grenzen’. Grenzen aan economische groei, grenzen aan de uitbuiting en uitputting van de aarde, grenzen aan dierenleed en grenzen aan overconsumptie. Wil Europa bewijzen wat het waard is, dan zal het roer om moeten. Dat betekent een ambitieus klimaatpakket, werkelijke solidariteit met de armsten in de wereld, een beter dierenwelzijn en harde afspraken over het behoud van biodiversiteit.

Als enige partij beziet de Partij voor de Dieren de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, biodiversiteit, diergezondheid, energie en economie in samenhang en draagt ze oplossingen aan in Europees verband. De kredietcrisis kost éénmalig 0,7 biljoen euro en de kap van het regenwoud jaarlijks (structureel) tussen de 1,5 en 4 biljoen. Toch lijkt de zittende politiek niet verder te kunnen kijken dan de kredietcrisis en worden regeringsleiders het al niet eens over de meest basale oplossingen daarvoor. 

De Partij voor de Dieren is van plan op 4 juni opnieuw geschiedenis te gaan schrijven door als eerste partij met als hoofdthema dieren, natuur en milieu in een internationaal parlement vertegenwoordiging te realiseren.
Ons statenlid Carla van Viegen, nummer 5 op de verkiezingslijst, zal deelnemen aan diverse verkiezingsdebatten in Zuid-Holland. Onderstaand een overzicht:


Dinsdag 12 mei, 12.00 - 14.00 uur
Statenlid en Eurokandidaat Carla van Viegen zal deelnemen aan een debat met ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.in aanwezigheid van de Minister van SZW.


Dinsdag 12 mei, 19.30 uur, Café Dudok te Den Haag
Lijsttrekker Natasja Oerlemans en statenlid Carla van Viegen zullen deelnemen aan een publieksdebat georganiseerd door de werkgroep Europa van de provincie Zuid-Holland.

Vrijdag 15 mei, 15.00 uur Hogeschool InHolland, Theresiastraat 8 te Den Haag

Statenlid en Eurokandidaat Carla van Viegen neemt deel aan een jongerendebat


Maandag 18 mei, 20.00 uur, Restaurant Brasseire Luden, Plein 6-7 te Den Haag
Statenlid en Eurokandidaat Carla van Viegen neemt deel aan een publieksdebat in Restaurant Brasserie Luden.

Woensdag 20 mei, 20.00 uur, Centrum Beeldende Kunst, Voorstraat 180 te Dordrecht
Statenlid en Eurokandidaat Carla van Viegen neemt deel aan een publieksdebat georganiseerd door Groen Links.

Donderdag 28 mei, 15.00 – 17.00 uur, Hogeschool InHolland, Posthumalaan te Rotterdam
Statenlid en Eurokandidaat Carla van Viegen neemt deel aan een jongerendebat.

Vrijdag 29 mei van 11.00 tot 11.30 uur Locatie: Hofweg 1H te Den Haag (5e verdieping boven café Dudok tegenover het Binnenhof).
Het Instituut voor Publiek en Politiek organiseert in het kader van de Europese verkiezingen een scholierenproject ‘De Haagse Tribune’.
Eurokandidaat en waterschapper Dick de Vos neemt deel aan de gesprekken met een schoolklas van het ID College uit Katwijk, MBO leerjaar 2.

Vrijdag 29 mei van 14.00 tot 14.30 uur Locatie: Hofweg 1H te Den Haag (5e verdieping boven café Dudok tegenover het Binnenhof).
Het Instituut voor Publiek en Politiek organiseert in het kader van de Europese verkiezingen een scholierenproject ‘De Haagse Tribune’. Eurokandidaat en waterschapper Dick de Vos neemt deel aan de gesprekken met een VWO-5 klas van het Rijswijks Lyceum.