Doden van vossen niet toege­staan dankzij Partij voor de Dieren


12 december 2013

Den Haag, 12 december 2013 – De provincie Zuid-Holland staat niet toe dat er vossen worden gedood in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Aanvankelijk had de provincie hier wel een ontheffing voor verleend. Maar op aandringen van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zijn Gedeputeerde Staten teruggekomen op hun besluit.

De Wildbeheereenheid IJsselmonde had de provincie toestemming gevraagd om vossen te mogen afschieten omdat de dieren schade veroorzaken in het gebied. De vossen zouden pluimvee, vogels die op de grond broeden en kleine zoogdieren hebben gedood. Verder zouden er twee vossenholen zijn gevonden in de waterkering langs de Oude Maas.

In het gebied leven circa 30 vossen. Zij mochten worden gedood in de periode tussen 1 november en 15 maart, tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit gebeurt met behulp van kunstlicht. De Raad van State heeft begin deze maand echter bepaald dat het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met behulp van kunstlicht niet is toegestaan.

Ook is gebleken dat de twee vossenholen in de waterkering van de Oude Maas niet bestaan. Het Waterschap Hollandsche Delta heeft daar onlangs onderzoek naar gedaan, maar geen vossenholen aangetroffen. Bovendien hebben eigenaren van pluimvee de plicht om hun dieren ’s nachts in een goed beveiligd hok te zetten als er vossen of andere roofdieren in de buurt zijn. Verder hebben diverse boeren op het eiland IJsselmonde aangegeven dat zij vossen niet willen bestrijden, omdat zij de natuurlijke vijand zijn van ganzen. Die veroorzaken soms schade aan weilanden en akkers.

Deze argumenten waren voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om er bij Gedeputeerde Staten via schriftelijke en mondelinge vragen op aan te dringen de vergunning om de vossen in IJsselmonde af te schieten, in te trekken. Dat heeft ertoe geleid dat het provinciebestuur inmiddels heeft besloten het doden van de vossen niet toe te staan.