Partij voor de Dieren pleit voor dier­vrien­de­lijke aanpak ganzen­overlast


5 december 2013

Den Haag, 5 december 2013 - Nederland is een ganzenland en ganzen horen hier thuis. Het is zinloos de eventuele overlast die deze dieren veroorzaken, te bestrijden door ze af te schieten. Er bestaan veel diervriendelijker methoden, bijvoorbeeld verjaging met drones. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. De partij vindt verder dat trekganzen die hier overwinteren, in elk geval met rust moeten worden gelaten.

Eerder deze week werd bekend dat het zogeheten Ganzenakkoord dat zeven landbouw- en natuurorganisaties hadden gesloten, van tafel is. Deze ‘G7’ hadden afspraken gemaakt over het bestrijden van de overlast die ganzen veroorzaken op landbouwgronden. In de zomer zouden broedganzen mogen worden afgeschoten, maar de vogels die hier overwinteren zouden met rust worden gelaten.

Nu er geen landelijk ganzenbeleid meer is, wil de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland weten hoe de provincie het ganzenprobleem gaat aanpakken. Volgens de partij blijft de ganzenoverlast bestaan zo lang deze vogels onbelemmerd toegang hebben tot landbouwgewassen en –akkers. Het is de natuur die de ganzen dicteert zo effectief mogelijk voedsel op te nemen en hun aantallen daarop af te stemmen.

Oplossingen liggen in het effectief afschermen van landbouwgrond, omdat het anders ‘dweilen met de kraan open’ is, stelt de Partij voor de Dieren. Tegelijk zouden er plekken moeten komen die aantrekkelijk zijn voor ganzen, waar voldoende voedselaanbod is en waar ze in alle rust kunnen verblijven. Dat laatste zou zeker moeten gelden voor trekganzen: kwetsbare dieren die uit noordelijke streken naar Nederland komen om te overwinteren.

Zonder een effectieve aanpak rest alleen het uitzichtloos en blijvend doden van ganzen. Zelfs jagersvereniging KNJV wil aan zo’n oplossing niet meewerken. De Partij voor de Dieren stelt daarom een aantal diervriendelijke maatregelen voor aan Gedeputeerde Staten. Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottawa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat deze methode in Zuid-Holland wordt uitgeprobeerd.

Ook is er een Nederlands bedrijf, GreenX, dat Robirds (nep-roofvogels) ontwikkelt en inzet om overlast door ganzen te voorkomen. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur of ze bereid is te stimuleren dat boeren deze verjagingsmethode gaan toepassen. Andere bewezen effectieve maatregelen zijn onder meer het planten van struiken en heggen of het verjagen van ganzen met bordercollies.