Voortaan digitale vergunning - en onthef­fing­ver­lening in Zuid-Holland


8 november 2013

De provincie Zuid-Holland gaat de provinciale vergunningen en ontheffingen voortaan digitaal publiceren. De vergunningen worden straks ook zoveel mogelijk digitaal verspreid aan de betrokken instanties. Dat hebben de Provinciale Staten besloten.
Er is ruime steun voor het voorstel van de Partij voor de Dieren om op deze manier fors te besparen op de papier- print en verzendkosten.

Milieuvergunningen en ontheffingen staan nu meestal alleen vermeld n huis-aan-huisbladen. En de aanvragers krijgen een afschrift op papier.

In de toekomst moet iedereen de vergunningen eenvoudig op de website van de provincie kunnen lezen. De website van de provincie moet dan wel gebruiksvriendelijker worden, zodat de ontheffingen en vergunningen gemakkelijk te vinden zijn, stelt de Partij voor de Dieren.

Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/06-11-2013/zuid-holland-schrapt-papieren-vergunning