Symposium: De toekomst van een duurzame en dier­vrien­de­lijke veehou­derij in Zuid-Holland


8 november 2013

Beste lezer,

Het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland is van plan de grenzen aan de grootte van een veehouderijbedrijf los te laten. Daardoor zouden intensieve veehouderijen nog meer kunnen groeien. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de economie, de volksgezondheid en het dierenwelzijn in Zuid-Holland? Worden er nog meer koeien, varkens en schapen in een (te) kleine ruimte gehouden? Alleen maar omdat er anders voor boeren geen rendabele bedrijfsvoering mogelijk is? En komt er dan nog meer fijnstof in de lucht en wordt de CO2-uitstoot nog hoger?

Het kan anders! Een economische, rendabele, kleinschalige, duurzame en diervriendelijke veehouderij is wel degelijk mogelijk. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland organiseert daarom een symposium over deze kwestie. Vier sprekers zullen, onder leiding van fysicus, schrijver en voormalig D66-politicus Jan Terlouw, ingaan op vier aspecten die te maken hebben met kleinschalige en duurzame veehouderij:

1. Krijn Poppe van het Landbouw Economische Instituut (Onderdeel van de Wageningen Universiteit) gaat in op de economische kant van een toekomstige duurzame en diervriendelijke veehouderij.
2. Jelle Doosje van GGD Nederland kijkt naar de volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.
3. Jan Duindam, veehouder en promotor stadslandbouw in de regio Rijnmond/Haaglanden, praat over de mogelijkheden van stadslandbouw.
4. Marijke de Jong van de Dierenbescherming beziet de veehouderij uit het oogpunt van dierenwelzijn.

Het symposium vindt plaats op woensdag 18 december in het provinciehuis in Den Haag en zal worden geopend door de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber. Vanaf 18.30 uur bent u welkom in de koffiekamer voor een kopje koffie of thee. Om 19.00 uur begint het symposium in de Statenzaal. Na afloop is er gelegenheid om van gedachten te wisselen en na te praten. Voor u een uitgelezen moment om kritische vragen te stellen aan de inleiders. Iedereen is van harte welkom op dit symposium, zowel leden als niet-leden van de Partij voor de Dieren. Rond 22.00 uur zal het symposium afgelopen zijn.

Als u bij het symposium aanwezig wilt zijn, stuurt u dan voor 1 december aanstaande een email met uw naam, aantal personen naar: partijvoordedieren@pzh.nl. U ontvangt dan een bevestiging per email retour. Let op: er zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar!

Hartelijke groet,

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland