Partij voor de Dieren: stil­te­ge­bieden moeten stil en donker blijven


10 februari 2014

Den Haag, 10 februari 2014 – De stiltegebieden in Zuid-Holland moeten ook echt stil blijven. De provincie moet daarop toezien en geen toestemming geven om daar te jagen. Ook duisternis in die gebieden is van belang voor de flora en fauna. Daarom moet eventuele verlichting daar worden aangepast. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in vragen aan Gedeputeerde Staten.

Twintig procent van het grondgebied in Zuid-Holland is stiltegebied. Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland zijn deze gebieden van groot belang voor mens en dier. Zuid-Holland telt 16 stiltegebieden, variërend van een uitgestrekt duingebied tot een jungle waar de natuur het voor het zeggen heeft

Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden, zijn onder meer gemotoriseerd verkeer, grootschalige evenementen of andere lawaaibronnen verboden. Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor – zijn wel toegestaan. Dat geldt ook voor alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat.

De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden de 40 decibel niet overstijgt. Dit is vergelijkbaar met het geluid van zingende vogels. Al ontkom je er in Zuid-Holland niet aan dat er af en toe een vliegtuig overvliegt of het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te horen is.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is een groot voorstander van stiltegebieden. Ze pleit er daarom bij Gedeputeerde Staten voor om de huidige 16 stiltegebieden in deze provincie te handhaven. Daarnaast wil de partij weten hoe vaak de provincie sinds 2011 ontheffing heeft verleend voor activiteiten in stiltegebieden en of het daarbij ging om bijvoorbeeld jacht in het kader van beheer en schadebestrijding.

Ook wil de partij antwoord op de vraag op welke manier de provincie toezicht houdt in de stiltegebieden en hoeveel tijd en menskracht daaraan wordt besteed. Ook is de partij benieuwd of de provinciale regels in stiltegebieden vaak worden overtreden en om wat voor overtredingen het gaat. Zeker als het om jacht gaat, wil ze weten wanneer en waar dat het geval is geweest.

Behalve rust is ook duisternis belangrijk in een stiltegebied. De Partij voor de Dieren vraagt de provincie daarom de (straat)verlichting in een stiltegebied zo nodig te dimmen of uit te schakelen.