Duiven­pro­bleem opgelost door til


20 augustus 2008

Gouda krijgt nog voor de winter een eigen duiventil. Die moet een einde maken aan de overlast van de dieren aan gebouwen rondom de Markt. In een til is ruimte voor 150 duiven om te slapen, broeden en te poepen.


Foto: Archieffoto AD

Nu gebeurt dat nog door het hele centrum heen, een aantal gebouwen raakt dagelijks besmeurd met de uitwerpselen van de vogels. In samenwerking met de Landelijke Werkgroep Duivenoverlast is de gemeente momenteel op zoek naar een geschikte locatie voor een grote til.

,,Er zijn vijf potentiële plekken in de stad Gouda,’’ zegt Marleen Drijgers van de werkgroep. ,,Uitgerekend is dat er in het Goudse centrum ruim 300 duiven leven. Om dus echt een oplossing te bieden tegen de problemen, is het raadzaam om niet één maar twee tillen te openen.’’

De til komt op een dak en wordt door de duiven geadopteerd als slaap- en broedplek, met als gevolg dat ze zich niet meer op andere daken en in goten nestelen. De eieren die ze in de til leggen, kunnen heel gemakkelijk worden vervangen door kalk- of gipseieren. Zo worden er gaandeweg steeds minderen duiven geboren. De eieren kunnen vervolgens weer dienen als voedsel voor bijvoorbeeld de vogelopvang.

Een duiventil met 150 vogels levert in een jaar al snel 150 kilo poep op, dat anders overal en nergens in de stad zou zijn terechtgekomen. ,,De overlast is nu verspreid en straks geconcentreerd op één plek. Maar doordat de til het leven van de duiven zo goed reguleert, zal ook dat ene gebouw nauwelijks te maken krijgen met duivenoverlast.’’

De werkgroep werd benaderd, doordat burgers hadden geklaagd over de duiven in de binnenstad bij onder meer GroenLinks en de Partij van de Dieren. ,,Dat was een half jaar geleden en door het voortvarende optreden van de gemeente Gouda zal opening van de eerste til niet lang op zich doen wachten.’’

Overigens is het niet zo dat de til direct na plaatsing een wondermiddel is. ,,Er geldt een aanloopperiode van zeker een jaar voordat de til door de duiven wordt geaccepteerd als habitat. Pas in het tweede jaar gaat de til goed functioneren en vanaf die tijd wordt het alleen maar beter.’’

Of, waar en wanneer er een tweede til wordt geplaatst is vooralsnog niet zeker.

Bron: Algemeen Dagblad

Gerelateerd nieuws

Extra capaciteit Tweede Maasvlakte botst met klimaatdoelen

Milieudefensie is in juli jongstleden bij de provincie Zuid-Holland in bezwaar tegen de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte...

Lees verder

Provincie heeft taak bij opvang gewonde in het wild levende dieren

Den Haag, 25 augustus - De provincie heeft een taak bij het bieden van opvang van gewonde in het wild levende dieren in Zuid-...

Lees verder