Extra capa­citeit Tweede Maas­vlakte botst met klimaat­doelen


18 augustus 2008

Milieudefensie is in juli jongstleden bij de provincie Zuid-Holland in bezwaar tegen de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte, nu de gemeente Rotterdam eerdere bezwaren van tafel heeft geveegd. De aanleg en ingebruikname van de Tweede Maasvlakte zullen in één keer zorgen voor een toename van 5 tot 8 procent van Nederlandse CO2-uitstoot. Milieudefensie stelt dat de klimaatambities van de overheid , die nu al blijken te falen volgens de uitgelekte Milieubalans 2008 van het Planbureau van de Leefomgeving, én de klimaatambities van de gemeente Rotterdam niet te rijmen zijn met uitbreiding van de havencapaciteit in de Tweede Maasvlakte.

De Tweede Maasvlakte is het project met de grootste CO2-impact van dit moment in Nederland. Sinds begin dit jaar zet de gemeente Rotterdam alles op alles om na de zomer met de aanleg te kunnen beginnen. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd.

Milieudefensie reageerde op 14 februari 2008 voor het eerst op de plannen voor de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Toentertijd lagen de plannen ter inzage bij de gemeente Rotterdam. Milieudefensie noemde vijf hoofdbezwaren voor het milieu, waaronder de te verwachten toename van 5 tot 8 procent van de Nederlandse CO2-emissie. De gemeente heeft inmiddels 34 van de 35 door Milieudefensie ingediende bezwaarpunten terzijde geschoven middels een 'zienswijzerapportage' van mei 2008. Vervolgens heeft zij de plannen vrijwel ongewijzigd ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland.

Vandaag tekent Milieudefensie daarom bezwaar aan tegen deze gang van zaken door de gemeente Rotterdam met een 29 pagina-tellend bezwaarschrift, gericht aan de provincie Zuid-Holland. Indien de provincie de plannen goedkeurt, zal Milieudefensie desnoods naar de Raad van State stappen om de plannen alsnog van tafel te krijgen.

In haar 'zienswijzerapportage' van mei 2008 reageert de gemeente Rotterdam op de bezwaren van Milieudefensie. De gemeente stelt daarin dat het college van burgemeesters en wethouders samen met het Rotterdam Climate Initiative (RCI) hard werkt aan het terugdringen van de gemeentelijke CO2-uitstoot. Milieudefensie vindt dat lovenswaardig, maar niet voldoende. Zeker omdat de gemeente erkent dat de uitstoot van zeeschepen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam verantwoordelijk is voor 2,9% van de gemeentelijke CO2-uitstoot. Buiten de gemeentegrenzen zal het echter om een veelvoud van die uitstoot gaan. Zeeschepen varen immers maar een minimaal traject binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam, dat per slot van rekening niet eens in zee ligt.

Bron: Milieudefensie

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat zwanenhouder stopt met zijn dieronvriendelijke praktijken

Den Haag, 16 juli 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel...

Lees verder

Duivenprobleem opgelost door til

Gouda krijgt nog voor de winter een eigen duiventil. Die moet een einde maken aan de overlast van de dieren aan gebouwen rond...

Lees verder